Nedan finner du de uppdragsutbildningar som vi för närvarande kan erbjuda på plats hos er.

Att lyckas med utmaningarna i förskola / skola / gymnasium – Att hantera och förebygga problemskapande beteenden och konsten att styra sig själv

Som pedagog ställs du ofta inför situationer som kan vara svåra att hantera. Barn och ungdomar utvecklas i olika takt och alla är sina egna individer. Kunskapen har ökat om hur vi kan förstå det som sker i vardagen och vad vi kan göra för att hantera svåra och utmanande situationer. Föreläsningarna riktas till förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium samt andra verksamheter. Baserat på dina önskemål tar föreläsaren upp ämnen som att hantera kaotiska situationer och våld, studiero, barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik, att lyckas i svåra möten med vårdnadshavare och hur du lyckas i arbetet med problemskapande beteenden. Ta del av konkreta metoder och verktyg du kan använda direkt i vardagen.

Föreläsaren, David Edfelt är leg. psykolog och författare. Han arbetar med utbildning och handledning till förskolor, skolor och andra verksamheter. David arbetade tidigare som samordnare för utredningsteam för barn och ungdomar på bland annat Karolinska universitetssjukhuset och som psykolog inom förskola/skola och barnpsykiatri. Han undervisar på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och är en mycket uppskattad föreläsare.

Räknesvårigheter i grundskola och gymnasium

Den mycket uppskattade kursen ”Utredning och pedagogiska åtgärder vid räknesvårigheter i grundskola och gymnasium” vänder sig till dig som arbetar med elever i behov av extra stöd. Under ledning av Markus Björnström, leg. logoped, lär du dig att själv utreda, bedöma och definiera elevernas behov för att snabbare kunna sätta in relevanta extra anpassningar. Du erhåller praktisk kunskap och effektiva pedagogiska åtgärder att applicera direkt i undervisningen. Kursen är särskilt framtagen för speciallärare, specialpedagoger, förstelärare i matematik och matematiklärare med särskilt intresse för elever med räknesvårigheter. Förkunskaper: Inga förkunskaper är ett krav men för att deltagarna ska få ut maximalt av kursen är det fördelaktigt med en viss kunskap om testmetodik.

Kursledaren, Markus Björnström, är leg. logoped och verksam vid Logopedbyrån Dynamica i Stockholm. De senaste åren har han arbetat som speciallärare i grundskolan med särskild inriktning mot läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Han är en ofta anlitad föreläsare/handledare inom skola och universitet och har även skrivit boken Värt att veta om dyskalkyli.

Samtalsprocess och metodik i telefonrådgivning

“Samtalsprocess och metodik – för att kvalitetssäkra dina bedömningar i telefon!” har under flera år varit en av våra mest uppskattade föreläsningar. Nu kan du, på din egen arbetsplats tillsammans med dina kollegor, lära dig mer om samtalsteknik för effektiva och kvalitetssäkra samtal. Utbildningen behandlar telefonsamtalets olika faser, samtalsmetodik och vanliga fallgropar i samtalet. Du lär dig att hantera ilskna, arga och ledsna patienter samt att bemöta påstridiga patienter – de som vill ha vård men som inte behöver det. Vidare, hur kan vi hantera självdiagnostiserade? Det och mer därtill är frågor som tas upp under utbildningen. Utbildningen är främst framtagen för dig som arbetar som sjuksköterska med telefonen som främsta arbetsredskap. Utbildningen kan genomföras som antingen en halvdag (3 timmar) eller en heldag (6 timmar).

Föreläsaren, Elisabeth Almgren Eriksson är leg. sjuksköterska, omvårdnadshandledare och utbildare i telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård. Elisabeth har föreläst och utbildat sedan 2006 runt samtalsprocess, samtalsmetodik och svåra samtal. Hon har arbetat med telefonrådgivning under många år och även arbetat en stor del med att handleda framförallt sjuksköterskor i telefonrådgivning.

Personlig assistans – så blir du tryggare i dina bedömningar

Under en halvdag tar du tillsammans med dina kollegor lärdom av aktuella domar och riktlinjer inom personlig assistans för att bli tryggare i dina bedömningar. Vad kan vi lära från aktuella rättsfall om personlig assistans och hur hanterar vi de svårigheter som kan uppkomma? Hur påverkar Försäkringskassans tillämpning och tolkning av vägledande domar kommunens bedömningar? Vi går även igenom den nya praxisen och hur den påverkar ditt arbete. Föreläsningen ger dig och dina kollegor ett ypperligt tillfälle att ställa era frågor till en expert i området.

Föreläsaren, Finn Kronsporre, arbetar som jurist och socialrättskonsult för JP Infonet. Han har lång erfarenhet av socialrätt med fokus på funktionsnedsättning och LSS. Han har i flera års tid arbetat med rådgivning och processföring kring samtliga insatser för funktionshindrade, detta med särskild tyngdpunkt på insatser enligt LSS och framförallt personlig assistans. Finn är en flitigt anlitad föreläsare och håller utbildningar samt skriver för JP Socialnet.

Motiverande samtal i tandläkarstolen – så stöttar du patienten i en förändringsprocess

MI är en konkret metod att använda för att motivera din patient i en förändringsprocess. Under en heldag överför vi den teoretiska kunskapen i praktiska tillvägagångssätt när vi steg-för-steg går igenom hur du går tillväga för att stimulera patienter till att bryta sina invanda mönster och beteenden. Du kommer att lära dig mer om intervjuteknik för en lyckosam patientdialog – hur når du fram till patienten och väcker intresse för en beteendeförändring? Du får en utvecklad kunskap om framgångsrik informationsteknik vid patientrådgivning – hur ställer du en fråga på ”rätt” sätt? Läs mer här.

Föreläsaren, Karin Sjögren, är tandläkare med doktorsexamen i odontologi, hälsokommunikatör och lärare i motiverande samtal. Idag ligger hennes fokus på att få människor att nå fram till varandra, lära oss om hur och varför vi beter oss på ett visst sätt och kommunicerar med våra medarbetare och patienter. Karin har också gett ut ett flertal böcker i ämnet.

Saknar du något?

Vi skräddarsyr även utbildningar efter era behov och tar fram utbildningskoncept som passar just er och er arbetsplats. Efter en dialog kring era behov levererar vi utbildningen på det sätt som passar er bäst. Vi kan vara i era eller våra lokaler, ha heldagskoncept, enstaka föreläsningar eller som en föreläsningsserie med olika tillfällen så att all personal får möjlighet att delta.

Kontakta Moa för att få mer information om våra uppdragsutbildningar!

Moa Jonasson
Konferensproducent
Uppdragsutbildningar

0708-198154
Moa.jonasson@kompetensteamet.se