Svensklärare 2018

Portrait of teenage schoolgirl smiling with friends studying in classroom

16-17 januari

Den uppskattade svensklärarkonferensen kommer tillbaka i januari med uppdaterade favoriter och nya inspirerande och lärorika föreläsningar. Under två fullmatade dagar utvecklar du kunskaperna för att lyfta den praktiska undervisningen och stärka bedömningen av elevernas arbeten och lärande. Hur kan du väcka elevernas intresse för att läsa, skriva och samtala kring skönlitteratur? Hur kan du med visuellt stöd hjälpa elever med språkstörning att uppnå kunskapskraven? Hur kan IKT användas som ett effektivt verktyg för att förbättra elevernas språkutveckling? Under ett uppskattat föredrag tittar vi närmare på den formativa svenskundervisningen i praktiken – hur kan du undervisa formativt utan att bedömningshögarna växer och blir orimligt höga? Du lyfter bedömningskunskaperna ytterligare i en givande föreläsning om likvärdig bedömning. Fördjupad kunskap, konkreta verktyg och praktiska tips varvas om vartannat!
Konferensen är speciellt framtagen för dig som arbetar som svensklärare i åk 6–9 och på gymnasiet

Ur programmet:

 • Hur kan du med skönlitteratur skapa läslust och framgångar i elevernas läsutveckling?
 • Hur kan du undervisa formativt utan att bedömningshögarna växer och blir orimligt höga?
 • Likvärdig bedömning i praktiken – hur går du tillväga?
 • Hur kan vi hjälpa elever med språkstörning att klara av så många kunskapskrav som möjligt?
 • IKT i svenskundervisningen – så blir det ett effektivt verktyg för att förbättra elevernas språkutveckling
 • Ta del av konkreta undervisningsexempel som visat fina resultat på elevers skrivförmåga

Lyssna till:

 • Gunilla Molloydocent i svenska med didaktisk inriktning. Hon har främst intresserat sig för elevers läsförståelse och läsutveckling med utgångspunkt i elevernas läsning av skönlitteratur
 • Helena Wallberggymnasielärare i språk och pedagogiskt ledarskap samt specialpedagog
 • Åsa Edenfeldtlärare i svenska och psykologi sedan drygt 16 år tillbaka, arbetar på Täby Enskilda Gymnasium
 • Eva Carlberg Erikssonspeciallärare med lång erfarenhet av arbete med elever med språkstörning
 • Jenny Edvardssonpedagog och föreläsare. Hon arbetar som gymnasielärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad
 • Per Blomqvistdoktorand i språkdidaktik med inriktning mot svenskämnets didaktik