SO-lärare 2018 - Kompetensteamet

SO-lärare 2018

27-28 augusti

Under två dagar har du chansen att ta del av ett brett utbud av föreläsningar som är aktuella och intressanta för dig som undervisar i de samhällsorienterade ämnena. Lyssna till kunniga föreläsare som delar med sig av såväl forskning som handfasta tips för hur du kan utveckla SO-undervisningen. Du kommer även att få inspiration till arbetssätt för att utöka elevernas reflekterande tankesätt och källkritiska förmåga. Dessutom får du fördjupa dina kunskaper om synligt lärande och ta del av hur du kan uppnå en effektiv undervisning med en genomtänkt planering. Under de två dagarna kommer du också att lära dig mer om hur du kan arbeta med digitala verktyg i SO och hur du kan lyfta frågor om främlingsfientlighet och rasism i klassrummet.

Vårt mål med konferensen är att bidra med inspirerande och tankeväckande föreläsningar för att du ska utvecklas i ditt yrke som SO-lärare. Vi vill att du ska lämna konferensen med användbara metoder, tankar och tips som hjälper dig att växa och utmana dig själv som lärare.

Ur programmet:

➠ Så hjälper du eleverna att utveckla sin källkritiska förmåga
➠ Hur planerar du för en effektiv SO-undervisning?
➠ Så kan synligt lärande få eleven att ta mer ansvar för sina studier
➠ Ta del av tips för att använda digitala verktyg i undervisningen

Under SO-lärare 2018 får du lyssna på:

  • Camilla Rehn, legitimerad lärare som idag arbetar som utbildningsansvarig på Teskedsorden
  • Simon Hjort, i grunden gymnasielärare och arbetar idag med skolutveckling i sin roll som lektor på Didaktikcenter i Linköpings kommun
  • Charlotta Granath, förstelärare i demokrati med bred erfarenhet av att arbeta inom såväl förskolan som grundskolan
  • Erik Jaråker, tidigare förstelärare i IKT och SO i Stockholms stad och Sollentuna med många års erfarenhet av att använda digitala verktyg, webb och sociala medier i undervisningen
  • Mikael Bruér, högstadielärare i SO-ämnena med 15 års yrkeserfarenhet samt universitetsadjunkt vid Malmö universitet där han arbetar med digitaliseringen av de nationella proven i historia
  • Lovisa Westin, förstelärare i Linköpings kommun och utbildad lärare i svenska och SO för årskurs 1–7, hon har dessutom arbetat på Svenska skolan i Indien.

Varmt välkommen till SO-lärare 2018!