Gymnasieskolans utmaningar 2018

 3–4 september

Du som arbetar med utvecklings- och ledningsfrågor för gymnasieskolan har nu möjlighet att utvecklas och inspireras i din yrkesroll! Konferensen fylls med engagerade föreläsare som kommer att dela med sig av forskningsresultat, reflektioner, egna erfarenheter och konkreta råd för hur du kan arbeta för en framgångsrik och välmående gymnasieskola. Lär dig mer om psykisk ohälsa bland gymnasieelever, ta del av metoder för ökad studiemotivation och fördjupa dina kunskaper om digitalisering i skolan. Erhåll verktyg för att uppnå en rimlig arbetsbörda och lyssna till hur skolan kan möta utmaningar med problematisk skolfrånvaro och bristande studieresultat.

Ur programmet:

  • Psykisk ohälsa bland gymnasieelever – så kan vi arbeta för att möta problematiken
  • Hur påverkas skolverksamheten i en digitaliserad värld?
  • Hur kan vi gå tillväga för att öka gymnasieelevers studiemotivation?
  • Så uppnår du balans mellan högt engagemang och rimlig arbetsbelastning för lärarna

Lyssna till:

  • Aggie Öhman, driver Prestationsprinsen där hon arbetar med problematisk skolfrånvaro, leder kurser, föreläser, opinionsbildar och hjälper skolor och kommuner att utveckla sitt arbete.
  • Staffan Hultgren, pedagog och beteendevetare med speciell inriktning på mänskligt beteende och motivationsprocesser.
  • Oscar Semb, lärare, skolledare, och skolutvecklare som under de senaste åren har arbetat med skolans digitalisering i klassrummet, från rektorskontoret och utifrån huvudmannens övergripande perspektiv, både i fristående och kommunal skola.
  • Linda Hiltunen, sociolog och universitetslektor vid Lunds universitet.
  • Alf Solander, rektor, författare och ansvarig för Tumba gymnasium
  • Per Alvant, undervisningsråd på analysavdelningen på Skolverket med bakgrund som lärare.