God fortsättning!

God fortsättning allesammans!

Vi på Kompetensteamet är nu tillbaka och vi startar året med en ny konferens, Studie- och yrkesvägledaren 2018 är nu ute på hemsidan!

Studie- och yrkesvägledaren 2018 speciellt framtagen för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare i Sveriges grund- och gymnasieskolor. I årets program finner du välrenommerade talare från runt om i landet, en av dessa föreläser från ett inifrånperspektiv då hon själv har diagnosen Aspergers Syndrom. Hon kommer att utveckla dina kunskaper för hur du bättre bemöter elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och elever  i behov av särskilt stöd. Vi har dessutom det stora nöjet att presentera statusen på den pågående utredningen En utvecklad studie- och yrkesvägledning och hur den kan komma att påverka din yrkesvardag. Därtill erhåller du aktuell forskning gällande framtidens vägledning: vilken roll kan vägledning spela i framtiden och hur påverkar det dig?