Charlotta Granath nomineras till Raoul Wallenbergspriset 2018

Grattis Charlotta!

En av våra talare på SO-lärare 2018, Charlotta Granath, är en av de fyra finalisterna till årets Raoul Wallenbergpriset. Charlotte Granath är förstelärare i demokrati med bred erfarenhet av att arbeta inom såväl förskolan som grundskolan.  Hon undervisar vid lärarutbildningen på Södertörns högskola och är skolambassadör för EU. Charlottas projekt inom demokrati, politik, värdegrund och integration har genererat ett flertal priser, bl.a. Emrichfondens eldsjälspris och Stockholms läns landstings pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Charlotta är författare till boken Demokratiuppdraget i skolan – metodhandbok med undervisningsexempel.

Charlotta har blivit nominerad till priset för sina kunskapshöjande insatser i frågor om mänskliga rättigheter, Förintelsen, antidemokratiska ideologier och brott mot mänskligheten, samt om alla lika värden.

Pressmeddelande från Raoul Wallenberg Academy: De fyranominerade till Raoul Wallenbergpriset

På SO-läraren 2018 kommer hon prata om hur du kan utveckla elevernas resonerande, diskuterande och reflekterande tankesätt. Missa inte detta! Hon kommer svara på frågeställningarna. Hur kan du arbeta för att skapa ett klimat som uppmuntrar till diskussion? Så inspirerar du till reflekterande samtal och kommer bort från enbart faktabaserade svar.

För att läsa mer om konferensen SO-Lärare 2018 tryck här.