Vi arbetar inom olika konferensområden där återkommande konferenser varvas med nyheter för året. För att kunna erbjuda efterfrågade konferensprogram som behandlar det senaste och mest aktuella inom respektive ämne för vi en aktiv dialog med målgruppen under hela processen.

Skola

21-22 januari Svenskläraren 2019
23-24 januari Slöjdläraren 2019
24-25 januari NO-läraren
29-30 januari Bild i skolan
31 jan-1 feb Fritidspedagogisk verksamhet
4-5 februari Engelskläraren 2019
11-12 mars Studie- och yrkesvägledaren
25-26 mars Skolmåltid 2019

Hälso- & sjukvård

19 november Telefonrådgivning inom psykiatrin
21-22 november Telefonrådgivning för sjuksköterskor
3-4 december  Långvarig smärta 2018
4 – 5 december Palliativ vård 2018
22–23 januari 2019
Cancer i centrum
4 – 5 februari 2019 Stroke 2019
6-7 februari 2019 Ögonsjukvård 2019
11-12 mars 2019  Demenssjukdom under 65 år
27- 28 mars 2019 Telefonrådgivning inom gynekologi

Tandvård

6-7 maj Barntandvård 2019

Labb

18-19 mars Labb i fokus

Uppdragsutbildning

Räknesvårigheter för grundskola och gymnasium Läs mer
Samtalsprocess och metodik i telefonrådgivning Läs mer
Personlig assistans – så blir du tryggare i dina bedömningar Läs mer
Motiverande samtal i tandläkarstolen Läs mer