Vi arbetar inom olika konferensområden där återkommande konferenser varvas med nyheter för året. För att kunna erbjuda efterfrågade konferensprogram som behandlar det senaste och mest aktuella inom respektive ämne för vi en aktiv dialog med målgruppen under hela processen.

Skola

23–24 april Fritidspedagogisk verksamhet 2018
15-16 maj Barn och ungdomar med övervikt och fetma
15-16 maj Studie- och yrkesvägledaren 2018
27-28 augusti SO-lärare 2018
27-28 augusti Räknesvårigheter i grundskola och gymnasium
2-3 september Gymnasieskolans utmaningar 2018
20-21 september Idrottslärare 2018
10-11 oktober Skolbibliotekarien 2018
10 – 11 oktober Hjärnans påverkan på inlärning
18–19 oktober Tysklärare 2018
5 – 6 oktober Hem- och konsumentkunskapsläraren
12–13 november Programmering i skolan

Hälso- & sjukvård

7 maj Telefonrådgivning inom psykiatrin
8-9 maj Akutpsykiatrisk vård 2018
15-16 maj Barn och ungdomar med övervikt och fetma
21-22 maj Stress och utmattningssyndrom 2018
23-24 maj Sår 2018
13–14 sept Telefonrådgivning inom gynekologi
31 maj-1 juni Långvarig smärta 2018
1-2 oktober Spelberoende och Spelmissbruk
22-23 oktober Övervikt och fetma
24-25 oktober Akutsjukvård 2018
7–8 november Personcentrerad vård 2018
4 – 5 december Palliativ vård 2018

Socialtjänst & omsorg

25-26 april Personlig assistans 2018
1-2 oktober Spelberoende och Spelmissbruk

Tandvård

25-26 april Barntandvård 2018

Bygg

24-25 oktober Projektledning inom bygg

Uppdragsutbildning

Räknesvårigheter för grundskola och gymnasium Läs mer
Samtalsprocess och metodik i telefonrådgivning Läs mer
Personlig assistans – så blir du tryggare i dina bedömningar Läs mer
Motiverande samtal i tandläkarstolen Läs mer