Vi arbetar inom olika konferensområden där återkommande konferenser varvas med nyheter för året. För att kunna erbjuda efterfrågade konferensprogram som behandlar det senaste och mest aktuella inom respektive ämne för vi en aktiv dialog med målgruppen under hela processen.

Skola

21-22 januari  Svenskläraren 2019
23-24 januari  Slöjdläraren 2019
24-25 januari NO-läraren
29-30 januari Bild i skolan
11-12 mars  Studie- och yrkesvägledaren
25-26 mars Skolmåltid 2019
3-5 april Musikläraren 2019
9-10 april Psykisk ohälsa bland barn och unga

Hälso- & sjukvård

22-23 januari 2019 Cancer i centrum
4-5 februari 2019 Stroke 2019
6-7 februari 2019 Ögonsjukvård 2019
11-12 mars 2019 Demenssjukdom under 65 år
27-28 mars 2019 Telefonrådgivning inom gynekologi 2019
9-10 april 2019 Psykisk ohälsa bland barn och unga 2019
1-2 april 2019 Telefonrådgivning för sjuksköterskor
11-12 april Psykisk ohälsa bland äldre
13-14 maj 2019 Barn med övervikt och fetma 
21-22 maj 2019 Stress och utmattningssyndrom
maj Långvarig smärta- program kommer inom kort

Tandvård

6-7 maj Barntandvård 2019

Labb

18-19 mars Labb i fokus

Uppdragsutbildning

Räknesvårigheter för grundskola och gymnasium Läs mer
Samtalsprocess och metodik i telefonrådgivning Läs mer
Personlig assistans – så blir du tryggare i dina bedömningar Läs mer
Motiverande samtal i tandläkarstolen Läs mer