Vi arbetar inom olika konferensområden där återkommande konferenser varvas med nyheter för året. För att kunna erbjuda efterfrågade konferensprogram som behandlar det senaste och mest aktuella inom respektive ämne för vi en aktiv dialog med målgruppen under hela processen.

Skola

27-28 augusti SO-lärare 2018
2-3 september Gymnasieskolans utmaningar 2018
19-20 september Läs- och skrivsvårigheter i grundskolan
20-21 september Idrottslärare 2018
10-11 oktober Skolbibliotekarien 2018
10 – 11 oktober Hjärnans påverkan på inlärning
18–19 oktober Tysklärare 2018
5-6 november Hem- och konsumentkunskapsläraren
12–13 november Programmering i skolan
21-22 januari 2019 Svensklärare 2019
23-24 januari, 2019 Slöjdlärare 2019 
24-25 januari 2019 NO-läraren 2019
29-30 januari 2019 Bild i skolan 2019

Hälso- & sjukvård

13-14 september Telefonrådgivning inom gynekologi
1-2 oktober Spelberoende och Spelmissbruk
22-23 oktober Övervikt och fetma
24-25 oktober Akutsjukvård 2018
7–8 november Personcentrerad vård 2018
9 november
Telefonrådgivning inom psykiatrin
14-15 november Stress och utmattningssyndrom
21-22 november Telefonrådgivning för sjuksköterskor
3-4 december Långvarig smärta 2018
4 – 5 december Palliativ vård 2018
22–23 januari 2019 Cancer i centrum
6-7 februari 2019 Ögonsjukvård 2019

Socialtjänst & omsorg

1-2 oktober Spelberoende och Spelmissbruk

Bygg

24-25 oktober Projektledning inom bygg

Uppdragsutbildning

Räknesvårigheter för grundskola och gymnasium Läs mer
Samtalsprocess och metodik i telefonrådgivning Läs mer
Personlig assistans – så blir du tryggare i dina bedömningar Läs mer
Motiverande samtal i tandläkarstolen Läs mer