Kompetensteamet har idag sex huvudsakliga konferensområden inom vilka vi kontinuerligt utvecklar och breddar utbudet: hälso- & sjukvård, skola, socialtjänst & omsorg, laboratorium, tandvård och bygg. Årligen återkommande konferenser varvas med nyheter för året och vi ser regelbundet över möjligheterna att anordna konferenser även utanför dessa områden. En aktiv dialog med målgruppen är av största vikt för att vi ska kunna erbjuda efterfrågade konferensprogram som behandlar det senaste och mest aktuella inom respektive ämne. Saknar du konferensen som riktar fokus på din arbetsvardag är du varmt välkommen att kontakta oss!

Skola

15 – 16 januari Kurs – Räknesvårigheter i grundskola och gymnasium
16 – 17 januari Svensklärare 2018
18 – 19 januari Digitala verktyg i skolan 2018
22 – 23 januari NO-läraren 2018
29 – 30 januari Bild i skolan 2018
5 – 6 februari Engelsklärare 2018
19 – 20 februari Kurs – Räknesvårigheter i grundskola och gymnasium
19 – 20 mars Skolmåltid 2018
9 – 10 april Psykisk ohälsa hos barn och unga
16 – 17 april Musikläraren 2018
16 – 17 april Kurs – Räknesvårigheter i grundskola och gymnasium
19 – 20 april Specialpedagogik 2018
15 – 16 maj Barn och ungdomar med övervikt och fetma

Nytt för i år!

16 – 17 april GÖTEBORG: Kurs – Räknesvårigheter i grundskola och gymnasium 

 

Hälso- & sjukvård

7 – 8 februari  Ögonsjukvård 2018
10 – 11 april Telefonrådgivning för sjuksköterskor
12 – 13 april Psykisk ohälsa hos barn och unga
15 – 16 maj Barn och ungdomar med övervikt och fetma
23 – 24 maj Sår 2018

Laboratorium

21 – 22 mars Labb i Fokus 2018

Socialtjänst & omsorg

9 – 10 april Demenssjukdom under 65 år
25 – 26 april Personlig assistans 2018