Motiverande samtal i tandläkarstolen – så stöttar du patienten i en förändringsprocess

MI är en konkret metod att använda för att motivera din patient i en förändringsprocess. Under en heldag överför vi den teoretiska kunskapen i praktiska tillvägagångssätt när vi steg-för-steg går igenom hur du går tillväga för att stimulera patienter till att bryta sina invanda mönster och beteenden. Du kommer att lära dig mer om intervjuteknik för en lyckosam patientdialog – hur når du fram till patienten och väcker intresse för en beteendeförändring? Du får en utvecklad kunskap om framgångsrik informationsteknik vid patientrådgivning – hur ställer du en fråga på ”rätt” sätt? Hur gör vi bäst för att få ut så mycket som möjligt av rådgivningen i det snabba samtalet vid tandläkarstolen? Hur gör vi när vi har ont om tid? Därtill behandlar vi frågor och utmaningar som kommer med invanda kulturer och ohälsosamma kostvanor, att möta hela familjen på kliniken. Låt dig inspireras och erhåll konkreta rekommendationer och handfasta verktyg att applicera direkt i mötet med din patient. Ta tillfället i akt att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor i branschen!

Utbildningen är speciellt framtagen för dig som arbetar inom tandvården och har ett intresse för kommunikation men den kan likväl anpassas till andra vårdyrken och även för receptionister. Det finns en stor fördel med att gå denna utbildning tillsammans med hela teamet.

Steg 2: Utbildningen kan byggas på med ytterligare en dag då ni diskuterar erfarenheter efter det första utbildningstillfället och går djupare in på frågor och utmaningar som varit centrala sedan dess. Dagen bygger på samma grundstenar som dag 1 men har ett ytterligare fokus på fördjupning, reflektion och träning.

Föreläsaren, Karin Sjögren, är tandläkare med doktorsexamen i odontologi, hälsokommunikatör och lärare i motiverande samtal. Idag ligger hennes fokus på att få människor att nå fram till varandra, lära oss om hur och varför vi beter oss på ett visst sätt och kommunicerar med våra medarbetare och patienter. Karin har också gett ut ett flertal böcker i ämnet.

 

Kontakta Linn för att få mer information om våra uppdragsutbildningar!

Linn Fredriksson
Projektledare/Teamansvarig
0733-469863
Linn.Fredriksson@kompetensteamet.se