Program – Skräddarsy dina konferensdagar!

Labb i fokus 2019 – Dag 1, 18 mars

8.40 Registrering med kaffe och smörgås

9.05 Moderator Martin Stener inleder konferensen

Martin Stener, nordisk chef för ALS Life Science laboratorier. Han har jobbat på ALS i drygt tio år inom ett flertal olika områden av verksamheten. Innan ALS arbetade han på SGS petroleum laboratorium i Göteborgs oljehamn. Martin är utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola.

9.10 Riskbedömningar och dokumentationssystem – hur kan du göra det enklare?

  • Vad kan vi göra för att förenkla och effektivisera dokumentering av riskbedömningar?
  • Vad ska enligt lag registreras och dokumenteras i exponeringsregistret?
  • Hur och när bör uppföljning av riskhantering och riskbedömning ske?
  • Hur kan du identifiera och värdera riskmoment?

Caroline Larsson och Maria Pettersson, utbildare och produktspecialister på EcoOnline AB. Caroline och Maria utbildar båda inom kemikaliedokumentation och kemikalielagstiftning. EcoOnline utvecklar IT-verktyg som underlättar vid riskhantering, exponeringsregister och riskbedömningar av kemiska riskkällor. Maria och Caroline har mött många verksamheter som kämpar med riskbedömningar och dess dokumentation. Ta del av deras bästa tips!

10.40 Kaffepaus

11.00 Ergonomi – hitta rätt balans i dina arbetsrutiner för att slippa besvär samt håll dig pigg i labbmiljön

  • Så förebygger du slitage på kroppen
  • Ta del av tips på kroppspositioner,”nyttoprodukter” och arbetssätt som underlättar i din arbetsvardag
  • Så anpassar du den fysiska labbmiljön efter dina förutsättningar

Mike Wilson, legitimerad kiropraktor med svart bälte i ergonomi. Efter flera år av behandling av besvär från dålig arbetsergonomi satsade Mike på förebyggande åtgärder genom fördjupning i ergonomiprodukternas värld, framtagning av ”nyttoprodukter” och personalutbildning. Mike använder sig av sin torra engelska humor för att driva hem den senaste kunskapen kring arbetsergonomi

12.30 Lunch

Valbara föreläsningar – maximera nyttan och få ut mer av dina konferensdagar!

13.10 Valbart pass nr 1: Att bruka och ta hand om mätinstrumenten på rätt sätt – erhåll praktiska tips

Fredrik Arrhén, sedan drygt 15 år ansvarig för riksmätplatsen för tryck och vakuum på RISE Research Institutes of
Sweden och arbetar både nationellt och internationellt med såväl forskningsprojekt som samordning. Han har drygt 20 års
erfarenhet som föreläsare och utbildare inom mätteknik.

15.00 Kaffepaus

15.20 Kvalitetssäkra dina mätningar – så går du tillväga!

Fredrik Arrhén fortsätter.

16.50 Dagen avslutas

Valbart pass nr 2: Följ med på ett studiebesök till ALS Scandinavia!

13.30 Transport till ALS Scandinavia

16.15 Transport tillbaka till Finlandshuset
16.45 Dagen avslutas

ALS Scandinavias ackrediterade laboratorium i Danderyd i Stockholm är specialiserat på partikel- och materialanalyser,
fysikalisk-kemiska vattenanalyser och bestämningar av organiska ämnen. ALS Scandinavia AB erbjuder ett fullständigt
utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.

19.00 Varmt välkommen att delta i en gemensam middag på Bar Central!

(Anmälan sker separat)

Passa på att umgås med kollegor i branschen under trevliga och smakrika former. Pris mat (exkl. dryck): 540 kr exkl. moms.

 

Labb i fokus 2019 – Dag 2, 19 mars

8.00 Slät kopp kaffe

8.30 Så skapar vi labbet vi längtar till – om teamarbete och feedback som fungerar!

Vad är det som gör att du och dina kolleger tycker det är roligt och givande att jobba ihop? Och vad är det som gör team riktigt effektiva? När du känner till vad som är viktigast, blir det så mycket enklare att ta de där små avgörande stegen som stärker teamarbetet och gör det roligare att samarbeta. Tänk dig att du irriterar dig på någon på ditt jobb. Säger du till? Eller håller du tyst – för att inte göra surt läge ännu surare? Fungerande feedback är en nödvändig del för att få samarbetet att utvecklas.
Ur innehållet:
Den överlägset viktigaste faktorn för effektiva team | Konsten att bygga teamglädje | Feedback i fyra steg – och du´får med allt som behöver sägas | Äkta känslor eller känsloförklädda anklagelser? | Den bästa och enklaste feedbacken glöms ofta bort

Tomas Eriksson,ingenjören som blev inspiratör. Han föreläser och leder workshops i arbetsglädje, teamwork och feedback samt driver sajten arbetsgladje.se. Tomas levererar ögonöppning, igenkänning och ger utrymme för många skratt. Han föreläser inte i vanlig bemärkelse, utan iscensätter och levandegör sitt budskap. Tomas teambuildar arbetsgrupper och ledningsgrupper och har ökat arbetsglädjen på mer än 800 arbetsplatser.

Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus (20 min)

11.45 Lunch

Valbara föreläsningar – maximera nyttan och få ut mer av dina konferensdagar!

12.45 Valbara föreläsningar nr 3: Om stress, hållbarhet och välmående för dig själv och andra

Jon Hasselqvist, psykolog och organisationskonsult, PBM Executive Stockholm. Arbetar som klinisk psykolog bland
annat med stress- och utmattningsproblematik såväl som med processtöd inom arbetslivet för chefer, team och organisationer
för att öka välmående och effektivitet. Föreläser regelbundet om stress och utmattning.

12.45 Valbara föreläsningar nr 4: Kemikaliehantering på ett säkert och miljömedvetet sätt i teori och praktik

Johanna Wachtmeister, PhD i organisk kemi från Stockholms universitet. Har över 10 års erfarenhet från läkemedelsbranschen
med forskning och utveckling av storskaliga kemiska processer vilket har resulterat i mycket god kunskap om kemikaliehantering. Arbetar idag bland annat med support och rådgivning kring kemikalier ur perspektiv så som praktiska lösningar, myndighets- och lagkrav och revisioner. Håller även utbildningar inom dessa områden.

14.15 Kaffepaus

14.35 Valbara föreläsningar nr 5:ISO 17025 – erhåll kunskap om vad den reviderade versionen innebär

Annika Norling, analytisk kemist som har arbetat med analyser på laboratorium. Hon är samtidigt kvalitetsansvarig och labchef. Annika har varit teknisk bedömare åt Swedac sen mitten av 90-talet och de senaste 20 åren är hon anställd som handläggare och bedömningsledare på Swedac.

14.35 Valbara föreläsningar nr 6:Framtiden inom laboratorieverksamhet

Lars Frelin, docent och programdirektor vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet. Han har publicerat drygt 45 vetenskapliga artiklar och bedriver forskning inom området vacciner mot infektionssjukdomar. Lars är grundare till två företag och är namngiven uppfinnare på flertalet patent och patentansökningar. Han är en mycket eftertraktad föreläsare inom sitt forskningsområde och gällande forskningsinfrastruktur och förändringsarbete inom life science.

15.35 Dagen avslutas