Våra Föreläsare

Mike Wilson, legitimerad kiropraktor. Han delar med sig av ergonomiska tips på hur du slipper kroppsliga besvär samt håller dig pigg i labbmiljön. Hur anpassar du den fysiska labbmiljön efter dina förutsättningar? Ta del av tips och trix som underlättar i din arbetsvardag!

 

Caroline Larsson och Maria Pettersson, utbildare och produktspecialister på EcoOnline AB. Caroline och Maria utbildar båda inom kemikaliedokumentation och kemikalielagstiftning. EcoOnline utvecklar IT-verktyg som underlättar vid riskhantering,exponeringsregister och riskbedömningar av kemiska riskkällor. Maria och Caroline har mött många verksamheter som kämpar med riskbedömningar och dess dokumentation. Ta del av deras bästa tips!
Jon Hasselqvist, psykolog och organisationskonsult. Han kommer att ge viktig insikt om stress. Hur hanterar och förebygger du stress? Vad kännetecknar en tydlig, hållbar och hälsofrämjande arbetsplats? Johanna Wachtmeister, PhD i organisk kemi från Stockholms universitet. Har över 10 års erfarenhet från läkemedelsbranschen med forskning och utveckling av storskaliga kemiska processer vilket har resulterat i mycket god kunskap om kemikaliehantering. Arbetar idag bland annat med support och rådgivning kring kemikalier ur perspektiv så som praktiska lösningar, myndighets- och lagkrav och revisioner. Håller även utbildningar inom dessa områden.
Annika Norling, analytisk kemist, kvalitetsansvarig, labbchef och bedömningsledare på Swedac. Annika föreläser om den reviderade versionen av ISO 17025. Vad innebär de nya generella, strukturella, resurs- och processkraven? Tomas Eriksson, ingenjören som blev inspiratör. Han föreläser och leder workshops i arbetsglädje, teamwork och feedback samt driver sajten arbetsgladje.se. Tomas levererar ögonöppning, igenkänning och ger utrymme för många skratt. Han föreläser inte i vanlig bemärkelse, utan iscensätter och levandegör sitt budskap. Tomas teambuildar arbetsgrupper och ledningsgrupper och har ökat arbetsglädjen på mer än 800 arbetsplatser.
Fredrik Arrhén, ansvarig för riksmätplatsen för tryck och vakuum på RISE. Fredrik erbjuder två föreläsningar, dels i hur du brukar och tar hand om mätinstrument, dels i mätosäkerhet. Vilka krav ställs på underhåll, reparation och justering? Hur utvärderar och säkrar du mätresultaten? Lars Frelin, docent och programdirektor vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet. Han har publicerat drygt 45 vetenskapliga artiklar och bedriver forskning inom området vacciner mot infektionssjukdomar. Lars är grundare till två företag och är namngiven uppfinnare på flertalet patent och patentansökningar. Han är en mycket eftertraktad föreläsare inom sitt forskningsområde och gällande forskningsinfrastruktur och förändringsarbete inom life science.