Webbinarium – Telefonrådgivning inom psykiatrin

Välkommen till Telefonrådgivning inom psykiatrin – En fortbildningskurs via webben

Kursstart: 8 oktober

Du som arbetar med telefonrådgivning inom psykiatrin kan nu ta del av ett flexibelt format för att utvecklas i din yrkesroll. Via vår webbaserade fortbildningskurs får du fördjupa dig i samtalets olika faser och lär dig hur du får fram korrekt information genom att ställa relevanta frågor. Vad bör du särskilt lägga märke till i ett telefonsamtal inom akutpsykiatrin och hur går du tillväga i ett samtal med en suicidal person? Öva dig på att stötta vid starka känslor och svåra samtal utan att lämna din professionella roll. Ett avslutande seminarium utifrån patientfall ger dig chansen att omsätta nya kunskaper i praktiken tillsammans med branschkollegor.

Vårt webbinarium är en distansutbildning där du har möjlighet att lyssna på föreläsningarna när det passar dig. Vissa delar är dag- och tidsbestämda så att du ges möjlighet att interagera direkt med föreläsarna och får chans att ställa frågor. Utbildningen omfattar omkring åtta timmar som inkluderar föreläsningar, livesänd chatt med föreläsaren och de andra deltagarna samt ett workshopbaserat seminarium med fokus på praktikfall. Under kursens gång får du kontinuerligt kontrollera dina nyvunna kunskaper genom kortare test som fokuserar på de olika momenten. När du har gått igenom alla moment och blivit godkänd på det avslutande testet tilldelas du ett personligt diplom som bevis på din medverkan.

  • Moment 1: Samtalsprocess och metodik för att kvalitetssäkra dina bedömningar i telefon
  • Moment 2: Telefonrådgivning inom akutpsykiatrin – vad är viktigt att tänka på och hur går du tillväga?
  • Moment 3: Seminarium – diskutera och dela erfarenheter över olika patientfall

Arbetsformer

Kursen sker helt digitalt via lärplattformen Learnifier och det krävs att varje enskild deltagare har sin egen dator. Utbildningen är uppdelad i tre moment som leds av respektive föreläsare där varje föreläsningssdel är cirka 60 minuter långa. Förinspelade genomgångar publiceras på Learnifier angivna datum och du kan titta på dem när det passar dig, så länge det sker innan de direktsända momenten för att du som deltagare ska få ut det mesta av utbildningen.

Du kommer kontinuerligt att testa dina kunskaper efter föreläsningarna och ett godkänt övergripande slutprov ger dig ett personligt diplom. När du är anmäld och startdatumet närmar sig kommer du att bli inbjuden via mejl till lärplattformen, få tillgång till inloggningsuppgifter och lösenord samt till materialet.

Vårt mål med kursen är att du ska få handfasta tips och djupare kunskap för att du ska utvecklas i ditt arbete med telefonrådgivning inom psykiatrin. Genom en flexibel utbildningsform via webben önskar vi att kursen ger dig konkreta verktyg och värdefull kunskap som är till nytta för dig i ditt arbete.

Ur programmet

  • Ta del av konkreta råd för att uppnå kvalitetssäkra bedömningar i telefon
  • Samtal med en suicidal person – så bemöter du patienten!
  • Diskutera med kollegor kring autentiska patientfall i ett avslutande seminarium

Vi är stolta att presentera

  • Elisabeth Almgren Eriksson, leg. sjuksköterska, omvårdnadshandledare och utbildare i telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård. Hon vägleder dig genom samtalsprocessen och ger dig fördjupad kunskap för kvalitetssäkra bedömningar i telefon. Du får bland annat lära dig mer om de vanligaste fallgroparna och hur du undviker dem.
  • Marie-Louise Söderberg, beteendevetare och projektledare på Sveriges stadsmissioner med lång erfarenhet av suicidprevention inom psykiatrin och på NASP. Under föreläsningen får du lära dig hur du, inom akutpsykiatrin, bäst samtalar med en patient i telefon för att hjälpa.
  • Joachim Eckerström, specialistsjuksköterska i psykiatri och högskoleadjunkt med lång erfarenhet av telefonrådgivning. Under hans seminarium får du omsätta dina nya kunskaper i praktiken. Utifrån olika patientfall får du konkreta råd och har möjlighet att diskutera med kollegor i branschen.

Anmäl dig här