Svenskläraren 2019

21-22 januari

För tredje året i rad anordnar vi vår uppskattade konferens för svensklärare. Vi bjuder in till två dagar fyllda med inspiration, energi och möjlighet till utveckling. Lyssna till tankeväckande föreläsningar som berikar dig i din yrkesroll, vidgar dina perspektiv och ger dig nya idéer för din undervisning. Du utökar ditt förråd med kreativa lektionsupplägg som utvecklar läs- och skrivförmågan och som inkluderar samtliga elever. För att hjälpa de som har svårt att komma igång får du tips på uppgifter som engagerar och känns meningsfulla. Dessutom får du riktlinjer för ett formativt och likvärdigt bedömningsarbete samt konkreta upplägg för hur du uppnår lustfyllt arbete med skönlitteratur.
Vårt mål med konferensen är att ge dig verktyg och kunskap som inspirerar och motiverar dig att utvecklas i din yrkesroll. Vi vill ge dig handfasta tips som du kan använda i din undervisning redan nästa dag.

Ur programmet Svenskläraren 2019:

  • Lär dig mer om likvärdig bedömning och hur du uppnår det i praktiken
  • Så utmanar och utvecklar du elevernas läs- och skrivförmåga
  • Inspireras till kreativa arbetssätt som engagerar och motiverar eleverna
  • Skönlitteratur i svenskundervisningen – ta del av idéer och konkreta upplägg

Lyssna till:

  • Cecilia Jalkebo, förstelärare inom IKT och språkutveckling och undervisar i svenska och tyska på Fristadsskolan i Eskilstuna.
  • Anne-Marie Körling, lärare, föreläsare, författare och Sveriges läsambassadör 2015–2017
  • Annika Sjödahl, lärare i svenska och engelska för grundskolan och gymnasiet som undervisar på högstadiet på Gröna Dalenskolan i Bålsta.
  • Anne Palmér, lektor i svenska vid Uppsala universitet och vetenskaplig ledare för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk.
  • Åsa Edenfeldt, lärare i svenska och psykologi på Täby Enskilda gymnasium
  • Fredrik Sandström, lärare i svenska på Gäddgårdsskolan i Arboga. 2017 tilldelades han Svenska Akademiens svensklärarpris. Fredrik är ansvarig för inspirationssajten Lektionsbanken och bloggar om digitala verktyg på fredrikarboga.wordpress.com

Varmt välkommen till Svenskläraren 2019!

Anmäl dig här