Spelberoende och spelmissbruk

13-14 november 2019

Under två givande dagar har du möjlighet att bredda dina kunskaper inom det aktuella området spelberoende och spelmissbruk. Konferensen är utformad för dig som arbetar med eller har koppling till ärenden rörande spelberoende och spelmissbruk. Erfarna och uppskattade föreläsare kommer att ge dig viktig beskrivande bakgrund och tydliga verktyg som du kommer ha nytta av i ditt arbete! Ämnena du kommer att få vidareutbilda dig inom är: anhörigperspektivet, vad som händer i hjärnan vid spelberoende, psykologiska behandlingsmetoder för spelproblem, effektiv kommunikation och barn som spelar om pengar. Du får även tillfälle att lyssna till en före detta spelmissbrukares historia och erhålla värdefulla insikter. Missa inte detta!

Ur programmet

  • Anhöriga till spelberoende – så finns du till för dem
  • Vad händer i hjärnan? Erhåll kunskap om varför vissa blir spelberoende!
  • Mitt liv som spelmissbrukare – lyssna till och ta lärdom av upplevda erfarenheter!
  • Psykologiska behandlingsmetoder för spelproblem – lär dig mer om KBT, MI och ACT
  • Kommunikation – få vägledning i bemötande och hur du når fram med ditt budskap!
  • Barn som spelar om pengar – så främjar du en spelfri uppväxt

Vi är stolta att presentera

Jakob Jonsson, psykolog på Sustainable Interaction och doktorand på Stockholms universitet. Han har arbetat med spelberoende som behandlare, forskare och utbildare i 25 år och är en van föreläsare.

Anders Håkansson, specialistläkare i psykiatri, professor, Beroendecentrum Malmö och Lunds universitet. Anders leder en beroendemedicinsk forskargrupp vid Lunds universitet och arbetar med forskning om spelberoendets bakgrund, prevention och behandling.

Anki Persson, ekonom och föreläsare. Hon kom vid 47 års ålder att utveckla ett patologiskt spelberoende på kort tid. Till följd av sina erfarenheter av spelberoende, psykisk ohälsa p.g.a. sexuella övergrepp och fängelsestraff, har hon synts mycket i media. Anki berättar öppet och ärligt sin historia och hur livet drastiskt kom att förändras.

Henrik Josephson, med.dr., leg. psykolog och leg. psykoterapeut vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet. Forskar om psykologisk behandling vid spelberoende och är kursansvarig lärare i KBT-metod på psykoterapeutprogrammet.

Magnus Rydeving, föreläsare, rådgivare och coach i spelberoende- och spelansvarsfrågor. Hans engagemang i spelfrågor kommer från egna allvarliga spelproblem. Sedan drygt 10 år utbildar Magnus olika samhällsfunktioner om spelproblematik, han coachar individer med spelproblem och dennes anhöriga och han deltar flitigt i den spelpolitiska debatten.

Frida Fröberg, legitimerad psykolog och medicine doktor. Skrev sin avhandling på Karolinska Institutet om spelproblem bland unga tjejer och killar i Sverige. Har tidigare arbetat som psykolog med ungdomar som har problem med alkohol, droger och psykisk ohälsa och som utredare med fokus på spelproblem bland barn och unga ur ett folkhälsoperspektiv.

Varmt välkommen till
Spelberoende och spelmissbruk

Anmäl dig här