Tysklärare 2018

18 – 19 oktober

Under två dagar får du som arbetar som språklärare i tyska möjlighet att fördjupa dig i olika ämnen som rör just tyskundervisningen. Hur får vi eleverna att våga använda det tyska språket mer? Hur har språket förändrats och hur pratar tyska ungdomar nuförtiden? Du uppdaterar dina språkkunskaper och lär dig mer om elevernas språkinlärning och utvecklar dina kunskaper i bedömning och betygssättning i tyska. Konferensen genomsyras av konkreta tips och metoder för en varierad undervisning kring litteratur, grammatik och digitala verktyg. Konferensen bjuder på en uppfriskande blandning av föreläsningar på både svenska och tyska.

Vårt mål med konferensen är att ge dig som tysklärare ny inspiration och användbara verktyg för din undervisning. Du utvecklar dina kunskaper om forskningsbaserad och praktisk språkundervisning och får tillfälle att utbyta erfarenheter och samtala på tyska med kunniga talare och kollegor i branschen.

Ur programmet:

➠ Att våga prata mer på tyska – hur kan vi sänka tröskeln?
➠ Jugendsprache – lär dig mer om hur tyska ungdomar uttrycker sig idag
➠ Så använder du digitala verktyg till att stimulera samtliga elever i en grupp, oavsett nivå
➠ Kreativ grammatikundervisning – wie geht das? Ta del av metoder och konkreta tips
➠ Språkdidaktik – vad är ”effektiv språkundervisning”?

Under Tysklärare 2018 får du lyssna på:

  • Tore Nilsson, fil.dr., universitetslektor i moderna språk och studierektor för forskarutbildningen vid Stockholms universitet
  • Henrike Carolin Bohlin, är doktorand vid Stockholms universitet i tysk språkvetenskap och forskar om ungdomsspråk i norra Tyskland
  • Frank Thomas Grub, universitetslektor vid institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet
  • Maria Håkansson Ramberg, doktorand i tyska vid Uppsala universitet, ökar din kunskap om bedömning av skriftlig språkfärdighet i tyska
  • Karl-Heinz Schneider, tysklärare och ansvarig för tyska sektionen på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg
  • Johan Poppen, legitimerad lärare och förstelärare i tyska
  • Emelie Hahn, lärare i tyska och SO-ämnena på Gränbyskolan i Uppsala

Varmt välkommen till Tysklärare 2018!