Specialpedagogik 2018

19 – 20 april

I årets upplaga av Specialpedagogik-konferensen bjuder programmet på rykande färska nyheter, däribland ett givande föredrag om språklig sårbarhet där du som specialpedagog/speciallärare erhåller förhållningssätt för att anpassa och utveckla pedagogiken för elever i språkliga utmaningar. Du deltar i en spännande workshop där du får möjlighet att utbyta erfarenheter gällande extra anpassningar med kollegor från andra skolor; vad bör vi tänka på när vi dokumenterar extra anpassningar och hur kan vi dokumentera dem på ett enkelt sätt? Du får även med dig handfasta metodtips för att utveckla undervisningen för elever i matematiksvårigheter och för svagbegåvade elever. Dessutom riktar vi fokus mot det förebyggande arbetet på skolan och inkludering av samtliga elever. Hur kan vi skapa inkluderande lärmiljöer? Föreläsningarna leds av några av Sveriges främsta experter och talare inom området – missa inte detta!

Vårt mål med konferensen är att du blir uppdaterad med det senast sagda inom aktuella specialpedagogiska områden och får verktyg och förhållningssätt till att förbättra specialundervisningen på skolan. Efter att ha fyllt på verktygslådan är vår förhoppning att du känner dig tryggare i din roll som speciallärare/specialpedagog.

Ur programmet:

 • Nyhet! Workshop med elevcase – vilka extra anpassningar är effektiva och fungerar i praktiken? Erfarenhetsutbyte med kollegor från andra skolor
 • Utveckla kunskaperna om språklig sårbarhet
 • Hur kan vi främja ett förebyggande arbetssätt?
 • Inkluderande arbetssätt – hur kan vi arbeta för att inkludera samtliga elever
 • Svagbegåvade elever – möjliggör framgång med metodtips och förhållningssätt
 • Så utvecklar du arbetet med elever i matematiksvårigheter

Lyssna till:

 • Barbro Bruce, leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Hon arbetar som biträdande professor vid Högskolan Kristianstad och har tillsammans med kollegor skrivit boken Språklig sårbarhet i förskola och skola, Barnet språket och pedagogiken. Under hennes intressanta anförande vässar du dina kunskaper om hur språklig sårbarhet kan visa sig och hur den riskerar att påverka både lärande och undervisning. Huvudfokus läggs på hur specialpedagogen/specialläraren genom sitt förhållningssätt kan anpassa och utveckla pedagogiken för att både stödja och utmana språk-, läs- och skrivutvecklingen hos samtliga elever.
 • Ida Necovski, leg. lärare, specialpedagog och handledare. Hon arbetar på Furulidskolan i Aneby kommun och har varit med och utvecklat modellen och skrivit boken EHM elevhälsomötet – en främjande, förebyggande och lärande modell. Under sin föreläsning kommer hon att utöka din förståelse för hur du kan inkludera samtliga elever. Hur kan vi anpassa lärmiljön och främja skolgången för elever med koncentrationssvårigheter och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Hur kan samverkan mellan elevhälsa och lärare organiseras för att höja skolans inkluderingskapacitet? Missa inte chansen att ta del av Idas expertis.
 • Markus Björnström, leg. logoped och verksam vid Logopedbyrån Dynamica i Stockholm. De senaste åren har han arbetat som speciallärare i grundskolan med särskild inriktning mot läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter. Han är en ofta anlitad föreläsare/handledare inom skola och universitet och han har även skrivit boken Värt att veta om dyskalkyli. Du erhåller metoder och tips för att stötta elever i matematiksvårigheter. Vad fungerar och vad säger forskningen? Hur kan du upptäcka och bättre arbeta med elever som har dyskalkyli?
 • Gudrun Löwendahl Björkman, specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Hennes senaste versioner (2017) av Vägledning för grundskolan/gymnasieskolan – Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att arbeta med särskilt stöd är väldigt efterfrågade och hon är en av huvudförfattarna till Skolverkets stödmaterial Stödinsatser i utbildningen. Gudrun delar med sig av sin gedigna erfarenhet under föreläsningen Extra anpassningar – vad har vi lärt oss och var befinner vi oss fyra år efter skollagsändringen? Under hennes workshop fördjupar du kunskaperna ytterligare där du diskuterar flera olika elevcase – vilka extra anpassningar kan vara effektiva och fungera i praktiken?
 • Maria Kempe Olsson, specialpedagog och tidigare rektor på Bergsjöskolan i Göteborg, där hon lett utvecklingen av skolans förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Tillsammans med Ida Necovski och Anna Bengtsson har hon skrivit boken Elevhälsomötet – En främjande, förebyggande och lärande modell. Nu arbetar Maria som rektor på Kastellegårdsskolan i Kungälv och varvar det uppdraget med föreläsningar.
 • Åsa Eriksson Träff, leg. psykolog med inriktning mot KBT. Hon har arbetat med barn och ungdomar i snart tjugo år och arbetar både individuellt direkt med barn men också via deras familjer och pedagoger. Åsa handleder regelbundet personal inom skolans värld i hur man kan stötta barn med olika typer av svårigheter.

 

Varmt välkommen till Specialpedagogik 2018!