Slöjdlärare 2019

 23–24 januari 2019

Vi välkomnar dig som arbetar som slöjdlärare i textilslöjd eller trä- och metallslöjd till en tvådagarskonferens med inspirerande föreläsningar och erfarenhetsutbyten. Du får inspiration till att skapa en slöjdundervisning som främjar barnens kreativitet och intresse för slöjdämnet. Vi kommer att behandla frågor gällande lektionsplanering, kunskapskrav, likvärdig bedömning och betygssättning. Ett annat fokus under konferensen är de nya skrivningarna om digitalisering i kursplanen. Vi gör en djupdykning i tolkningen av kunskapskraven och hur vi på bästa sätt kan arbeta med digitalisering i slöjdundervisningen. Du får också en inblick i hur hjärnan och inlärningen av ett hantverk hänger ihop samt ökar din kunskap om hur du kan arbeta med elevernas motivation i slöjdundervisningen.

Ur programmet Slöjdlärare 2019:

  • Digitalisering i slöjden – fördjupa dig i de nya kunskapskraven och hur du kan arbeta med dem i din undervisning
  • Hur säkerställer vi en likvärdig bedömning och betygssättning? Ta del av konkreta råd!
  • Lust och olust i slöjdämnet – hur hittar och upprätthåller vi motivationen?
  • Hur kan vi skapa en kreativ miljö för samtliga elever?
  • Hjärnan och handen – hur påverkas inlärningsprocesser av att slöjda?

Lyssna under konferensen till:

Jenny Andersen, leg. slöjdlärare på Sveaskolan i Malmö
Ludvig Widén & Elin Holm, lärare i bild och slöjd på Kunskapsskolan i Norrköping, författare till boken Lärarens guide till slöjd (2018).
Marcus Vildir, slöjdlärare på Tyresö skola i Tyresö kommun.
Eva Söderberg, slöjdlärare med inriktning textilslöjd på Vallhamra skola i Partille
Göran Lundborg, professor emeritus vid Lunds universitet, tidigare klinikchef vid Handkirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö
Stina Westerlund, slöjdlärare med mångårig erfarenhet från grundskola och gymnasium. Hon är idag lektor i pedagogiskt arbete och arbetar som lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet.

Varmt välkommen till Slöjdlärare 2019!

Anmäl dig här