Programmering i skolan

12–13 november

Under två lärorika dagar får du tillfälle att vidareutbilda dig inom det högst aktuella ämnet programmering i skolan. Skolans styrdokument innefattar nu även programmering och detta ska implementeras senast sommaren 2018. Konferensen riktar sig till dig som undervisar i matematik på högstadiet eller gymnasiet. Kunniga föreläsare kommer att ge dig teoretisk utbildning och framförallt konkreta verktyg som du kommer kunna tillämpa direkt i klassrummet med dina elever! Du får möjligheten att utveckla dig inom följande ämnen: didaktisk planering av programmering i klassrummet, lärarens ansvar i undervisning av programmering, programmering i Python, verktyget GeoGebra, enkortsdatorn Micro:bit samt workshop där du samarbetar i stationer för att utforma ett lektionsupplägg!

Vårt mål med konferensen är att du som är matematiklärare och arbetar med programmering på högstadiet och gymnasiet ska få kunskap om hur du kan använda detta i din matematikundervisning. Du kommer under konferensen själv få prova på olika program som du sedan kan ta med dig direkt in i klassrummet. Ta tillfället i akt att lyssna, ställa frågor och utveckla din digitala kompetens samt dela med dig av dina erfarenheter och låt dig inspireras av andras!

Ur programmet:

 • Didaktisk planering i klassrummet – så arbetar du motiverande och inkluderande!
 • Lärarens ansvar för undervisning i programmering – utveckla din förståelse för ämnet och bli säkrare i din arbetsroll
 • Programmeringsspråket Python – lär dig grunderna och hur du kan använda det i din matematikundervisning
 • Programmet GeoGebra – prova på programmets alla funktioner
 • Micro:bit – utforska möjligheterna med enkortsdatorn som tar dig till månen!
 • Planera din programmeringslektion – så lägger du upp din egen programmeringslektion!

Under Programmering i skolan får du lyssna på:

 • Mikael Tylmad, IT-pedagog och Linda Eriksson, MA/NO/TK-lärare och IT-pedagog, talar om didaktisk planering av programmering
 • Lennart Rolandsson, lektor i teknikdidaktik och gymnasielärare
 • Lars-Åke Nordén, universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet
 • Thomas Lingefjärd, professor och forskningsansvarig, avdelningen för matematikdidaktik
 • Richard Duncan, IKT- och fritidshemspedagog, föreläsare och workshopledare inom programmering

Varmt välkommen till Programmering i skolan!