NO-läraren 2019

24-25 januari

I årets upplaga av NO-läraren får favoriterna från förra året sällskap med nya inspirerande föreläsare. De kommer uppdatera, utveckla och fördjupa dina kunskaper inom högaktuella ämnen som präglar din yrkesvardag som högstadie- eller gymnasielärare i NO-ämnena. Under dagarna får du bl.a. lära dig mer om bedömning och betygsättning, kemi och IKT. Du fördjupar dina kunskaper inom genetik med spännande forskning och erhåller inspiration för att nyansera din undervisning. En kreativ och uppfriskande föreläsning om laborationer ger dig praktiska verktyg som du enkelt kan applicera direkt i klassrummet. Föreläsningen följs av en gemensam workshop där du tillsammans med kollegor från andra skolor får testa på att göra några egna laborationer. Vi avsätter också tid för att gå djupare in på frågor kring sex och samlevnadsundervisning.

Ur programmet: 

 • Fysik- och kemiundervisning – så gör du den kreativ och inspirerande
 • Nyansera undervisningen i NO-ämnena med digitala verktyg
 • Uppdatera dina kunskaper med aktuell forskning inom genetik
 • Få klarhet i hur du likvärdigt bedömer och betygsätter NO-ämnena
 • Öka elevers förståelse för återvinning och hållbar utveckling

Lyssna till 

 • Pernilla Lundgren, lärare, forskarutbildad i biologi och har arbetat med bedömnings- och betygsfrågor i 10 år i Stockholm stad, på Skolverket och på Karlstads universitet.
 • Maria Bergström, biogeovetare och landskapsekolog. Hon är verksamhetsledare för Storstockholms naturguider och har en gedigen erfarenhet av fysisk planering, naturresurshushållning och miljömålsuppföljning i såväl kommunalt som statligt sammanhang
 • Karin Brånebäck, klasslärare och förstelärare inom IKT på Brinkskolan i Täby.
 • Joakim Klar, docent i klinisk genetik vid Uppsala universitet med etablerad forskning vid institutionen för immunologi, genetik och patologi.
 • Jonna Wiblom, doktorand och gymnasielärare i biologi och naturkunskap.
 • Eva Hartell, filosofie doktor och legitimerad lektor i grundskolan, (tk/ma/ge/bi/ke/fy), med stor erfarenhet av undervisning och skolutveckling främst i grundskolan.
 • Hans Persson, Sveriges mest meriterade skolutvecklare inom NO-området

Varmt välkommen till NO-läraren 2019!

Anmäl dig här