Musikläraren 2018

Musikläraren 2018

Den uppskattade musiklärarkonferensen kommer tillbaka i april! Programmet bjuder på uppdaterade favoriter och nya inspirerande föreläsningar. Under två kunskapsintensiva dagar erhåller du praktiska lektionsupplägg och undervisningstips som lyfter musikundervisningen inom bland annat digitala verktyg och ensemblespel. Under en efterfrågad workshop får du diskutera och utbyta kreativa lektionsupplägg med musiklärarkollegor från runt om i landet. Du uppdaterar bedömningskunskaperna ytterligare under föreläsningen om kunskapskrav och betygsättning och erhåller förhållningssätt för att bättre inkludera elever i behov av särskilt stöd i musikundervisningen. Därtill lyssnar du till spännande föreläsningar om hur du bättre hanterar stora elevgrupper och förbättrar arbetsmiljön för lärare och elever.

Vårt mål med denna konferens är att du ska ha fått en fördjupad kunskap, aktuella verktyg, förhållningssätt och konkreta lektionsupplägg som lyfter musikundervisningen. Efter att ha utbytt erfarenheter med musiklärarkollegor och uppdaterat kunskaperna i likvärdig bedömning och betygsättning är vår förhoppning att du känner dig tryggare i din roll som musiklärare.

Ur programminnehållet:

➠ Bli uppdaterad och inspirera eleverna med digitala verktyg!
➠ Hur kan du praktiskt arbeta med ensemblespel i klassrummet?
➠ Workshop – låt dig inspireras av kreativa lektionsupplägg och delge värdefulla erfarenheter med musiklärarkollegor
➠ Utveckla kunskaperna gällande kunskapskrav och betygsättning i musikämnet
➠ Hur anpassar du undervisningen och hjälper elever i behov av särskilt stöd att nå kunskapskraven?

Lyssna till:

Tommy Lindskog, utbildningschef vid Musikhögskolan i Malmö, lektor i metodik.
Bo Nilsson, docent i musikpedagogik vid Lunds universitet.
Karin Hassle, musik- och sångpedagog, adjunkt i didaktik på Kungliga Musikhögskolan, sångerska, låtskrivare och författare.
Olle Zandén, universitetslektor i musikpedagogik vid Göteborgs universitet.
Agneta Höglund, musiklärare i grundskolan och kommunövergripande förstelärare i musik i Huddinge kommun.
Karin Johansson, legitimerad musiklärare, undervisar musik i åk 3-6 på Tomtbergaskolan i Huddinge.
➠ Klas Mathiasson, förstelärare på Kungshögsskolan i Ljungby.