Musikläraren 2018

Musikläraren 2018

Den uppskattade musiklärarkonferensen kommer tillbaka i april! Programmet bjuder på uppdaterade favoriter och nya inspirerande föreläsningar. Under två kunskapsintensiva dagar erhåller du praktiska lektionsupplägg och undervisningstips som lyfter musikundervisningen inom bland annat digitala verktyg och ensemblespel. Under en efterfrågad workshop får du diskutera och utbyta kreativa lektionsupplägg med musiklärarkollegor från runt om i landet. Du uppdaterar bedömningskunskaperna ytterligare under föreläsningen om kunskapskrav och betygsättning och erhåller förhållningssätt för att bättre inkludera elever i behov av särskilt stöd i musikundervisningen. Därtill lyssnar du till spännande föreläsningar om hur du bättre hanterar stora elevgrupper och förbättrar arbetsmiljön för lärare och elever.

Vårt mål med denna konferens är att du ska ha fått en fördjupad kunskap, aktuella verktyg, förhållningssätt och konkreta lektionsupplägg som lyfter musikundervisningen. Efter att ha utbytt erfarenheter med musiklärarkollegor och uppdaterat kunskaperna i likvärdig bedömning och betygsättning är vår förhoppning att du känner dig tryggare i din roll som musiklärare.

Ur programminnehållet:

➠ Bli uppdaterad och inspirera eleverna med digitala verktyg!
➠ Hur kan du praktiskt arbeta med ensemblespel i klassrummet?
➠ Workshop – låt dig inspireras av kreativa lektionsupplägg och delge värdefulla erfarenheter med musiklärarkollegor
➠ Utveckla kunskaperna gällande kunskapskrav och betygsättning i musikämnet
➠ Hur anpassar du undervisningen och hjälper elever i behov av särskilt stöd att nå kunskapskraven?

Lyssna till:

Tommy Lindskog, utbildningschef vid Musikhögskolan i Malmö, lektor i metodik. Han har mångårig erfarenhet av arbete som lärare i grundskola och lärarutbildning. Under sin föreläsning
Ensemblespel i klassrummet med upplevelsen i centrum delar han med sig av sin gedigna erfarenhet.
Bo Nilsson, docent i musikpedagogik vid Lunds universitet. Hans forskning handlar om barns musikaliska skapande, musik, delaktighet och hälsa, ungdomskultur och populärkultur.
Bo medverkade även i utformandet av den nya kursplanen för musik i Lgr 11.
Karin Hassle, musik- och sångpedagog, adjunkt i didaktik på Kungliga Musikhögskolan, sångerska, låtskrivare och författare. Hon uppdaterar dig med det senaste inom digitala verktyg
för musikämnet och ger dig praktiska lektionsupplägg med digitala verktyg som du direkt kan applicera i musikundervisningen.
Olle Zandén, universitetslektor i musikpedagogik vid Göteborgs universitet. Han utbildar blivande musiklärare, har varit huvudansvarig för Skolverkets bedömningsstöd i musikpedagogik
och forskar bland annat om hur den nya läroplanen påverkat musikundervisningen i grundskolan.
Agneta Höglund, musiklärare i grundskolan och kommunövergripande förstelärare i musik i Huddinge kommun. Hon har i flera år lett workshops i skapande med Ipads och har varit med i framtagandet av Skolverkets stödmaterial för digitala verktyg för musikämnet.
Karin Johansson, legitimerad musiklärare, undervisar musik i åk 3-6 på Tomtbergaskolan i Huddinge. Hon är även fackligt engagerad inom Lärarnas Riksförbund och ansvarar bland annat för LR’s forum för Kultur och kommunikation, där en fokusfråga är att förbättra förutsättningarna för lärare i estetiska ämnen.
➠ Klas Mathiasson, förstelärare på Kungshögsskolan i Ljungby. Han undervisar i musikskapande och digitala verktyg på Linnéuniversitet och arbetar även med det nationella skolprojektet Make Music Matter.