Läs- och skrivsvårigheter i grundskolan

19–20 september

Välkommen till Läs- och skrivsvårigheter i grundskolan!

Du som arbetar som speciallärare, specialpedagog eller som på annat sätt möter elever med läs- och skrivsvårigheter i grundskolan har nu chansen att växa i din yrkesroll. De två dagarna är fyllda med inspirerande, tankeväckande och praktiskt innehåll under ledning av kunniga och engagerande yrkespersoner med lång erfarenhet inom sina områden. Du lär dig mer om språkets uppbyggnad i relation till hjärnan för en djupare förståelse för läs- och skrivsvårigheter och får kunskap om hur olika svårigheter kan ta sig uttryck samt hur vi kan hjälpa eleven. Du erhåller tips om hur du tillämpar aktiv läskraft i praktiken och tar del av konkreta verktyg som stödjer elevens språk-, läs- och skrivutveckling!

Målgrupp för kursen: specialpedagoger, speciallärare och du som av annan anledning vill utveckla dina kunskaper om läs- och skrivsvårigheter hos grundskoleelever.

Ur programmet Läs- och skrivsvårigheter i grundskolan:

➠ Så uppnår du aktiv läskraft i praktiken
➠ Olika typer av läs- och skrivsvårigheter – så identifierar vi dem!
➠ Hjärnfunktioner i relation till läs- och skrivsvårigheter – ta del av aktuell forskning
➠ Prova på undervisningsmodeller som stödjer elevens läs- och skrivutveckling!

Du kommer få höra på kursledarna:

Eeva Klintfors är fil. doktor i fonetik med inriktning på barns talutveckling vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Där arbetar hon även med utbildning
och handledning av blivande logopeder. Eevas forskningsområde och specialitet är språket och hjärnan, barns neurokognitiva utveckling och fonetik. Därtill arbetar hon som specialpedagog vid Täby friskola där hon undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter. Hon har arbetat inom universitet i drygt tjugo år och har hållit i presentationer vid ett stort antal konferenser riktade mot forskare, lärare och allmänhet.

Barbro Westlund är fil. doktor i didaktik och lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet. Hon fick 2003 Utbildningsakademins första pris för sitt språk- och läsutvecklande arbetssätt som lärare i grundskolan. 2014 tilldelades hon SFFL:s (Svensk Förening för Foniatri och Logopedi) Tal- och språkpris och 2018 fick hon Ingvar Lundbergs stora pris i sin roll som läsforskare. Barbro har dessutom författat flera böcker om hur man kan stödja elevers läsförståelse (Skolverket 2016). Hon är senast aktuell med bokserien Aktiv läskraft. Att undervisa i strategier för läsförståelse (åk 6-9; åk 4-6 och Fk-åk 3).

Kursen har ett begränsat antal platser – anmäl dig i tid!

Varmt välkommen till kursen i läs- och skrivsvårigheter för grundskolan!