Fritidspedagogisk verksamhet 2019

31 januari–1 februari 2019

Under två kunskapsintensiva dagar får du som arbetar inom fritidspedagogisk verksamhet chansen att nyansera dina arbetssätt i fritidshemmet, utveckla fritidspedagogiken och du får dessutom tips på hur du inkluderar samtliga elever. Programmet belyser bland annat den högaktuella frågan intolerans och främlingsfientlighet. Hur lär vi elever respekt för allas lika värde i praktiken? Hur anpassar du arbetet med intolerans och främlingsfientlighet för olika åldersgrupper? Du vässar även kunskaperna om förhållningssättet Playwork som möjliggör mer lek på rasten. Därtill erhåller du konkreta verktyg för att framgångsrikt arbeta med förmågorna i enlighet med läroplanen, konstruktiv konflikthantering och implementering av digitala verktyg.

Vårt mål med konferensen är att du som fritidspedagog uppdateras med aktuella ämnen rörande fritidspedagogisk verksamhet. Du stärker din kompetens med praktiska verktyg, tips och förhållningssätt. Vår förhoppning är att du lämnar konferensen inspirerad till att prova nya arbetssätt som inkluderar samtliga elever och som nyanserar fritidspedagogiken i er verksamhet.

Ur programmet:

 • Låt dig inspireras av programledaren Beppe Singer under föreläsningen Fritids – så mycket mer än varma mackor och rundpingis
 • Hur kan du framgångsrikt arbeta med förmågorna?
 • Elever i behov av särskilt stöd – hur kan du bättre inkludera och förstå dem?
 • IKT – så implementerar du digitala verktyg i enlighet med läroplanen!
 • Intolerans och främlingsfientlighet i fritidshemmet – lär dig förebygga och bemöta!

 

Lyssna på:

 • Ida Necovski, leg. lärare, specialpedagog och handledare.
 • Anneli Hippinen Ahlgren, fritidspedagog, doktorand och universitetsadjunkt på Stockholms universitet.
 • Oskar Palmenfelt, har examen i konflikthantering och medling från Göteborgs universitet
 • Stina Hedlund & Linnea Malmsten, lärare för yngre åldrar, fritidspedagoger i Nacka.
 • Beppe Singer, lärare, programledare för TV-programmet Hjärnkontoret och författare. 
 • Carin Thörnqvist, utvecklingsledare och förstelärare. Pelle Wijkström, IT-utvecklare och fritidspedagog
 • Eva Kane, lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.

Varmt välkommen till Fritidspedagogisk verksamhet 2019!

Anmäl dig här