Fritidspedagogisk verksamhet 2018

23–24 april 

På konferensen uppdaterar du som arbetar i fritidshemmet dina pedagogiska kunskaper och får inspiration till att arbeta förändringsorienterat i den dagliga verksamheten. Vi bjuder in till ett varierat program med spännande föreläsningar varvat med matnyttiga workshops och erfarenhetsutbyten. Under två dagar står frågor beträffande implementering av kapitel 4 samt systematiskt kvalitetsarbete i centrum. Därutöver behandlar vi angelägna frågor kopplade till ämnena IKT och specialpedagogik. Med hjälp av verklighetsförankrade exempel och en inblick i beprövade arbetsmetoder vidgar du din arbetsrepertoar och utvecklar ditt arbete för en meningsfull fritidsverksamhet.

Vårt mål med konferensen är att du blir stärkt i din yrkesroll och kan utveckla dina arbetsmetoder för att hantera förändringarna inom den fritidspedagogiska verksamheten. Du får möta föreläsare och kollegor i branschen för att öka din kunskap och utbyta erfarenheter!

Ur programmet:

  • Workshop med Maria Parkskolan! Så kan ni systematiskt kvalitetssäkra ert fritidshem
  • IKT – hur kan vi använda digitala verktyg i vår undervisning och stötta eleverna i nätanvändningen?
  • Kapitel 4 i LGR-11 – hur kan vi tolka och implementera de olika delarna i den fritidspedagogiska verksamheten.
  • Hur kan vi anpassa lärmiljön och därigenom inkludera samtliga elever i aktiviteterna?
  • Inspirationsföreläsning med Lasse Mattila – så bygger vi bärande relationer!

 

  • Lasse Mattila, författare, handledare och föreläsare med fokus på barns och ungas utanförskap och utsatthet. 
  • Stina Hedlund och Linnea Malmsten, fritidspedagoger och lärare för yngre åldrar i Nacka, fokuserar på digitaliseringen i fritidshemmet. 
  • Ida Necovski, leg. lärare, specialpedagog och handledare, delar med sig av metoder och verktyg som kan vara till stöd för att nå samtliga elever och förbättra inkluderingen genom att anpassa lärmiljön. 
  • Mikael Andersson och Maria Pettersson, lärare i fritidshem på Maria Parkskolan i Helsingborg, berättar om sin resa som de har gjort kring det systematiska kvalitetsarbetet de senaste fyra åren.
  • Emma Hedström, förstelärare i fritidshem på Byleskolan i Täby kommun.