Digitala verktyg i skolan 2018

business, education, technology, statistics and people concept - close up of student woman with chart on tablet pc computer and notebook at home

18-19 januari

Under två fullspäckade dagar blir du uppdaterad inom högaktuella frågor som rör arbetet med digitala verktyg i grundskolan och gymnasiet. Under konferensen erhåller du en fördjupad kunskap om hur du inkluderar samtliga elever med digitala verktyg och du tar del av resultat från forskningsprojekt som följt skolors satsningar på digitala resurser – hur långt har olika skolor kommit med digitaliseringen? Hur kan du framgångsrikt implementera digitala verktyg i undervisningen? Du erhåller även konkreta verktyg för att förbättra den digitala undervisningen för elever i särskilt behov av stöd, elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och elever i läs- och skrivsvårigheter.

Ur programmet:

 • Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen?
 • Så arbetar du inkluderande med digitalt lärande!
 • Ta lärdom av skolor som ligger i framkant med implementeringen av digitala verktyg i undervisningen
 • Hur kan digitala verktyg förbättra undervisningen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och i behov av särskilt stöd?
 • Digitaliseringens roll i skolan – varför ska vi digitalisera och vilka mål har vi med de digitala verktygen

Lyssna till:

 • John Steinberg – fil. dr, författare till 50 böcker i pedagogik
 • Ulrika Jonson – specialpedagog på Skapaskolan i Huddinge
  Jörgen Florheden – IKT-pedagog, Kalmarsund gymnasieförbund
 • Helena Wallberg – gymnasielärare, special- pedagog och författare
 • Anna Borg – skolsamordnare vid Center of Neurodevelopmental Disorders Karolinska Institutet, KIND
 • Per Klasson – verksamhetsutvecklare inom skol-IT i Växjö kommun
 • Matilda Wiklund – lektor i pedagogik vid Örebro universitet