Bild i skolan 2018

29 – 30 januari

I årets fullspäckade program av Bild i skolan 2018 varvas uppdaterade favoriter såsom bildanalys och samtidskonst med nyheter som ger dig värdefull kunskap gällande bl.a. bemötandet av elever i behov av särskilt stöd. Dessa inspirerande föreläsningar presenteras av sakkunniga föreläsare från hela landet. Du erhåller kreativa arbetssätt, praktiska tips och får möjligheten att diskutera aktuella frågor som präglar bildundervisningen med kollegor. Under konferensens två dagar nyanserar du dina kunskaper i foto, digitala verktyg och erhåller verktyg som konkretiserar bedömningen och betygsättningen. Du deltar även på en workshop med fokus på att öka elevernas motivation och engagemang i bildundervisningen.

Ur programmet:

 • Uppdatera undervisningen i video och foto utifrån skolans
  förutsättningar
 • Hur kan du praktiskt arbeta med samtidskonst i bildundervisningen?
 • Inspirera med digitala verktyg och sociala medier i bildundervisningen!
 • Workshop – hur motiverar och engagerar vi eleverna i bildundervisningen?
  Diskutera och utbyt erfarenheter med bildlärarkollegor!
 • Uppdatera dina kunskaper gällande bedömning och betygsättning
  inom bildämnet

Lyssna till:

 • Matilda Åhall, har lång erfarenhet som bild- och speciallärare och är författare till Lärarens guide till Bild – teori, praktik, bedömning och hon bloggar om bildämnet som Fröken Åhall.
 • Mattias Karlsson Sjöberg, författare och grundare av Moderskeppet, ett utbildningsföretag inriktat mot fotografer.
 • Åsa Fant Perdsjö, författare till bedömningsstödet ”Tummen upp!”, Bild kartläggning för åk 6, bloggar på ”Bildlärarbloggen – En bildlärares vardag” och arbetar som klasslärare och bildlärare i åk 4–6 i Gnosjö.
 • David Edfelt, leg. psykolog, arbetar med utbildning och handledning. Han har en stor kunskap om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och problemskapande beteenden.
 • Anna Widén ersätt med Maja Magnusson Kraft, utbildad bildlärare vid Konstfack verksam som konstpedagog. Hon arbetar i kulturpedagogiskt utvecklingsprojekt i Kungliga nationalstadsparken för Solna Stad. Maja har en flerårig erfarenhet av att arbeta med samtidskonst med barn och unga däribland vid Wanås konst i Skåne. Föreläsningen fokuserar på praktiska exempel från projekt där barn och unga utforskat och arbetat med samtidskonst.