Psykisk ohälsa bland barn och unga 2019

9 – 10 april

En konferens som fokuserar barn och ungas psykiska ohälsa och hälsa utifrån en förebyggande synvinkel. Programmet tar upp relevanta ämnen för dig inom elevhälsoteamet och ger dig möjlighet att lyssna på experter inom branschen. Under två dagar behandlar vi bland annat hur en hälsosam skolkultur som genomsyrar hela skolan kan skapas och hur elevhälsan kan arbeta med ett helhetsperspektiv för att säkra goda lärmiljöer för samtliga elever. Vidare pratar vi om skolfrånvaro, stressrelaterad psykisk ohälsa, självkänsla och prestationsångest. I år kommer föreläsningarna vara av fördjupande karaktär och kompletteras med interaktiva delar som leds av föreläsarna och en moderator för att ge dig möjlighet till reflekterande samtal, erfarenhetsutbyten och diskussioner.

Ur programmet

 • NPF-säkrad lärmiljö – vad kan det innebära och hur kan vi skapa en skolmiljö som gynnar samtliga elever?
 • Hur kan vi skapa tillitsfulla relationer och ett skolklimat där trygghet och trivsel dominerar?
 • Prestationsångest – hur kan vi stötta elever i ett kravfyllt samhälle?
 • Hur kan vi arbeta med skolfrånvaro på vår skola?
 • Stressrelaterad psykisk ohälsa och utbrändhet – hur kan vi arbeta förebyggande och hjälpa elever?

Vi är stolta att presentera

 • Ida Necovski, leg. lärare, specialpedagog och handledare samt medförfattare till boken EHM elevhälsomötet
  – en främjande, förebyggande och lärande modell.
 • Niklas Odén, fristående sakkunnig med över 25-års erfarenhet av att arbeta med hälsofrämjande och
  förebyggande arbete i skola samt med barn och ungdomsverksamheter.
 • Malin Angberg, leg. psykolog, psykoterapeut och handledare i KBT.
 • Lisa Clefberg, leg. psykolog, psykoterapeut, handledare i KBT och disputerad i psykologi
 • Nils-Eric Tedgård, leg. psykolog och skolpsykolog har över tjugo års erfarenhet av att utbilda skola och
  näringsliv.

Varmt välkommen till
Psykisk ohälsa bland barn och unga

Anmäl dig här