Psykisk ohälsa bland äldre

11 – 12 april

Du som i din yrkesroll möter äldre personer med psykisk ohälsa har nu möjlighet att öka din kunskap och utveckla din kompetens. Under två inspirerande dagar får du fördjupa ditt kunnande om psykisk ohälsa hos den äldre befolkningen och hur du kan arbeta för att upptäcka besvär i tid. Du får lära dig mer om bakomliggande orsaker till ett försämrat psykiskt mående och hur du kan förbättra det preventiva arbetet. För att du ska uppnå ett så gott patientmöte som möjligt får du praktiska råd om hur du pratar med och når fram till en person som mår dåligt. Du får också större kännedom om depression och ångest samt om suicid hos äldre människor. Vad ligger bakom problematiken och hur kan vi sätta in resurser i tid? Få mer kunskap om sambandet mellan psykisk sjukdom och somatiska symtom samt hur ofrivillig ensamhet bidrar till psykisk ohälsa. Ta chansen att lyssna på föreläsare med lång branscherfarenhet som delar med sig av sin kunskap och ger dig konkreta råd för att du ska utvecklas i din yrkesroll.

Ur programmet

  • Suicid hos äldre – hur samtalar du med en person som vill ta sitt liv?
  • Så hjälper vi äldre personer som lider av depression och ångest
  • Lär dig mer om hur psykisk sjukdom kan ta sig uttryck i somatiska symtom
  • Hur kan vi arbeta förebyggande med psykisk ohälsa bland äldre?

Vi är stolta att presentera

Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för Minds stödlinjer och har tidigare arbetat som sjuksköterska och
chef inom primärvården.
Margareta Söderström, volontär vid Minds äldrelinje

Jarl Torgerson, docent och överläkare i medicin vid Psykiatri Psykos på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ullakarin Nyberg, med. dr., psykiatriker vid Norra Stockholms Psykiatri och överläkare i psykiatri vid
S:t Görans sjukhus.

Kristina Blidner, legitimerad arbetsterapeut och enhetschef vid Hälsofrämjande- och förebyggandeenheten,
Göteborgs Stad Centrum.

Susanne Rolfner Suvanto, legitimerad sjuksköterska, fil. mag. i pedagogik, författare, föreläsare och utredare.

Yngve Gustafson, seniorprofessor i geriatrik vid Umeå universitet.

Varmt välkommen till
Psykisk ohälsa bland äldre

Anmäl dig här