Personlig assistans 2018

– för handläggare och chefer

25–26 april

Under två berikande dagar har du som arbetar med frågor i anknytning till personlig assistans möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ämnet. Konferensen är utformad för dig som arbetar inom offentlig eller privat sektor – där det delade ansvaret för den personliga assistansen ligger. Experter från hela landet kommer och föreläser om ämnen såsom de juridiska förändringarna, Försäkringskassans utgångspunkter i LSS, kommunens yttersta ansvar och mycket annat! Du kommer få praktiska råd och tips som gör dig säkrare i din arbetsroll, både teoretiskt och praktiskt.

Vårt mål med konferensen är att du som arbetar med ärenden inom personlig assistans ska förbättra dina kunskaper inom aktuella ämnen i fokus just nu. Vår förhoppning är att du ska känna dig säkrare och tryggare i ditt förhållningssätt och i din arbetsroll. Ta möjligheten att utbyta erfarenheter med kollegor i branschen.

Ur programmet:

 • Erhåll kunskap om aktuella domar och riktlinjer och bli säkrare i din bedömning
 • Försäkringskassans arbete med LSS-frågor – hur kan dialogen med kommunen förtydligas?
 • Oseriösa företag – hur kan du upptäcka misstänkta felaktigheter med assistansersättningen?
 • Barn och ungdomsperspektivet – så ska du tänka när du bedömer barnets behov!
 • Kommunens ansvar för den personliga assistansen – så kan kommunen möta utmaningarna!

Lyssna till:

 • Finn Kronsporre, arbetar som jurist och socialrättskonsult för JP Infonet. Finn har lång erfarenhet av socialrätt med fokus på funktionsnedsättning och LSS.
 • Bengt Westerberg, socialminister 1991-1994 och brukar kallas “pappa” till LSS och den personliga assistansen.
 • Maggan Carlsson, pedagog, utvecklare och utbildare inom personlig assistans.
 • Katarina Lindblad, arbetar som jurist på Lindblad Juristbyrå med socialrätt som inriktning. Katarina har tidigare arbetat som socionom och chef inom socialtjänsten.
 • Patrik Söderhielm, verksamhetsutvecklare och försäkringsutredare på Försäkringskassan, inom verksamhetsområdet kontroll.
 • Susanne Lövgren, partnerstrateg vid Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning med fokus på nationella samverkansfrågor
 • Eva Christiernin, socialdemokrat och ordförande för Omsorgsnämnden i Uppsala kommun. Uppsala kommun var en av de nominerade till ”Bästa LSS-kommun 2017”. Under 2017 har de parerat ökade kostnader på 20 miljoner som en effekt av nationella förändringar kring personlig assistans. Samtidigt har de arbetat offensivt med att stärka delaktighet, sjösatt nya projekt och klarat budgeten.

Varmt välkommen till Personlig Assistans 2018!