Personcentrerad vård 2019

Personcentrerad vård 14-15 maj 2019

Under två kunskapstäta dagar utvecklar och uppdaterar du dina kunskaper inom personcentrerad vård. Du erhåller verktyg, strategier och tips för att involvera patienten i högre grad i sin vårdprocess. Vi djupdyker i det personcentrerade arbetssättet utifrån flera olika perspektiv, du lyssnar till en anhörig, en patient och experter inom området. Därtill nyanserar du kunskaperna i samtalsmetodik, hur når du fram till personen genom samtalet? Hur arbetar du för att stärka personens tilltro till sin egen förmåga att påverka vårdförloppet? Du erhåller även slutsatser från den senaste internationella forskningen inom personcentrerad vård.

Vårt mål med konferensen är att du som arbetar med personcentrerad vård eller planerar att arbeta personcentrerat ska erhålla den senaste informationen och fördjupa dina kunskaper inom en rad aktuella ämnen såsom samtalsmetodik, patientbemötande, anhörigperspektivet och egenvård. Våra kompetenta föreläsare ger dig värdefulla lärdomar och praktiska verktyg att applicera direkt i ditt arbete.

Konferens 14-15 maj
Fördjupningsdag 16 maj: Patientsäkerhet

Ur programmet

  • Anhörigperspektiv – så skapar du samsyn med alla involverade
  • Samtalsmetodik – vägen till en lyckad och jämbördig kommunikation!
  • Ta del av en patients upplevelse av sin personcentrerade vård
  • Fördjupa dina kunskaper om patientbemötande
  • Erhåll slutsatser från den senaste

Vi är stolta att presentera

Hans-Inge Persson, han har 15 års erfarenhet som kommunal förvaltningschef och 8 år som generaldirektör. Nu profilerar han sig som bl.a. författare till fyra böcker grundade i den personcentrerade vården.

Christian Farman, leg. sjuksköterska, Länssjukhuset Ryhov. Han är den f.d. självdialyspatienten som tog rodret i sitt eget liv och krävde full delaktighet och kontroll över sin behandling.

Doris Lydahl, filosofie doktor i sociologi. Under hennes föreläsning erhåller du resultat från avhandlingen Same and different: perspectives on the introduction of person-centred care as standard healthcare.

Kajsa Westling, utredare och projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska med inriktning mot barn och ungdom.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, han ingår i styrgruppen för GPCC – Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.

Katarina Hjelm, professor i vårdvetenskap vid institutionen för folkhälso och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Fördjupningsdag – Patientsäkerhet

Missa inte fördjupningsdagen om patientsäkerhet! Mirjam Ekstedt, sjuksköterska och professor, fördjupar dina kunskaper om patientsäkerhet i enlighet med det personcentrerade arbetssättet. Marléne Lindblad, teknologie doktor inom ämnet teknik och hälsa, lär dig mer om det förebyggande arbetet med patientsäkerhet i vardagen. Dagen avrundas med ett intressant anförande av docent Jon Ahlberg som delar med sig av sin gedigna erfarenhet inom patientsäkerhet, du tar del av kommunikationsstrategier när olyckan redan skett och hur du gör för att förhindra att det sker igen.

Varmt välkommen till
Personcentrerad vård 2019

Anmäl dig här