Musikläraren 2019

Musikläraren 2019

I årets upplaga av konferensen ryms många nyheter i programmet såsom ämnesövergripande arbete mellan estetlärare. Hur kan ämnesövergripande arbete se ut på din skola? Du kommer att få lära dig om body percussion och dessutom få prova på konkreta övningar du kan göra med dina elever. Programmet rymmer många praktiska moment där du själv får prova inspi-rerande lektionsupplägg i musicerande, du erhåller beprövade tips från erfarna musiklärare och värdefulla diskussioner med kollegor från andra skolor. Därtill nyanserar du kunskaperna i ensemblespel och sång. Konferensen riktar sig till dig som arbetar som musiklärare i grundskolan.

Vårt mål med denna konferens är att inspirera dig som arbetar som musiklärare runt om i landet till att kvalitetssäkra och uppdatera din musikundervisning inom en rad högaktuella ämnen rörande musik i grundskolan och gymnasiet. Detta för att du framöver ska motivera eleverna till att dels nå kunskapskraven dels utveckla sina kunskaper inom musikämnet.

Ur programmet:

  • Hur kan du förändra ett stökigt klassrum med sång?
  • Prova på body percussionövningar!
  • Musikundervisning för nyanlända elever – så möjliggör du framgång
  • Ämnesintegrering med musiken i centrum
  • Levandegör musikundervisningen med digitala verktyg
  • Separat utbildningsdag för dig som är gymnasielärare!

Vi är stolta att presentera:

För grundskolan 3-4 april:

Mats Hallman, musiklärare i åk. 4–9 på Rödabergsskolan, en mångkulturell skola med 85 olika nationaliteter

Lydia Viktorsson, utbildad lärare i musik och svenska som andraspråk

Mia Almqvist Odiye, har många års erfarenhet av att arbeta med musikundervisning, med stort fokus på årskurs 1–6

Johan Bodin Eriksson, författare, bland annat till boken Body percussion, ett ämne har han föreläst om i 10 år

Ingela Kågebo, leg. musik- och rytmiklärare F-9 på Kulturskolan Raketen i Björkhagen

Cecilia Rafstedt Ray, sång- och röstcoach

Annika Falthin, fil. dr i musikpedagogik, högskolelektor på Kungliga Musikhögskolan och Stockholms Musikpedagogiska Institut

Varmt välkommen till Musikläraren 2019!

Anmäl dig här