Långvarig smärta 2019

 

10-11 december

Vi välkomnar dig till konferensen Långvarig smärta. Du som i ditt arbete möter patienter med smärta har nu möjlighet att utveckla dina kunskaper inom området. Våra högt uppskattade föreläsare kommer att bidra med sin expertis för att du sedan ska kunna använda dig utav teorier och praktiska verktyg direkt i ditt arbete!

Ämnena som konferensen baseras på är: psykologiska och sociala faktorer kopplat till smärta, multimodal rehabilitering, hur du stödjer en smärtpatient att bli självständig, behandling med KBT, patienter med rörelserädsla och behandlingsmetoden ACT.

Vårt mål med konferensen är att du som i ditt arbete möter personer med smärtproblematik ska fördjupa dina kunskaper inom ämnet för att bättre kunna hjälpa drabbade patienter. Vår förhoppning är att du ska få med dig ny information och nyttiga verktyg som gör dig tryggare i din arbetsroll!

Ur programmet Långvarig smärta 2019

  • Psykologiska och sociala faktorer kopplat till smärta – uppmärksamma signalerna!
  • Smärtpatienten – så hjälper du patienten att bli självständig
  • KBT vid långvarig smärta – ta del av den senaste forskningen och lär dig applicera terapin i ditt arbete!
  • Rörelserädsla – lär dig identifiera, bedöma och behandla!
  • ACT vid långvarig smärta – erhåll kunskap om tillämpning och resultat

Vi är stolta att presentera

  • Kristoffer Bothelius, fil. dr psykolog och psykoterapeut på Smärtcentrum.
  • Marcelo Rivano Fischer, fil.dr psykolog, verksamhetschef för Smärtrehabiliteringen i Lund.
  • Rikard Wiksell, psykolog och docent i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Välkommen till Långvarig smärta 2019

Anmäl dig här