Långvarig smärta 2019

27-28 maj

Vi bjuder åter in till konferensen Långvarig smärta! Du som i ditt arbete möter patienter med smärta har nu möjlighet att utveckla dina kunskaper inom området. Våra högt uppskattade föreläsare kommer att bidra med sin expertis för att du sedan ska kunna använda dig utav dessa teorier och praktiska verktyg direkt i ditt arbete.

Ämnena som konferensen baseras på är: behandling med KBT, patienter med rörelserädsla, behandlingsmetoden ACT, hur du stödjer en smärtpatient att bli självständig, psykologiska och sociala faktorer kopplat till smärta samt multimodal rehabilitering. hur du stödjer en smärtpatient att bli självständig, psykologiska och sociala faktorer kopplat till smärta samt multimodal rehabilitering.

Vårt mål med konferensen är att du som i ditt arbete möter personer med smärtproblematik ska fördjupa dina kunskaper inom ämnet för att bättre kunna hjälpa drabbade patienter. Vår förhoppning är att du ska få med dig ny information och nyttiga verktyg som gör dig tryggare i din arbetsroll!

Ur programmet Långvarig smärta 2019

  • Multimodal rehabilitering – få alla i teamet delaktiga!
  • Den självständiga smärtpatienten – så hjälper du patienten att själv hantera sin smärta
  • KBT vid långvarig smärta – ta del av konkreta verktyg att applicera direkt i ditt arbete!
  • Rörelserädsla och behandling – lär dig identifiera, bedöma och behandla!
  • ACT vid långvarig smärta – erhåll kunskap om tillämpning och
    resultat

Vi är stolta att presentera

  • Kristoffer Bothelius, fil. dr psykolog och psykoterapeut på Smärtcentrum.
  • Marcelo Rivano Fischer, fil.dr psykolog, verksamhetschef för Smärtrehabiliteringen i Lund.
  • Rikard Wiksell, psykolog och docent i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Välkommen till Långvarig smärta 2019

Anmäl dig här