Labb i Fokus 2018

Labb i fokus

21–22 mars 2018

Anmäl dig på Labb i fokus hemsida!

Nu är det återigen tid att bjuda in dig som arbetar på laboratorium till vår årligen återkommande konferens ”Labb i fokus”, programmet för 2018 är ett nöje att presentera! Precis som tidigare år har vi flera valbara pass för att du som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av de två konferensdagarna. Du ges bl.a. möjlighet att gå på ”kemilektionen du aldrig glömmer” och att uppdatera dina kunskaper för en regelrätt kemikaliehantering. Du får tillfälle att lära dig mer om hur du rent praktiskt går tillväga för en säker spillhantering och hur du arbetar för att behålla engagemang och kvalitet när effektivitetskraven höjs. En uppskattad föreläsning om kvalitetssäkring i mätningar kommer i uppdaterad tappning med ny intressant information. Detta och mer därtill behandlas när välrenommerade talare, experter och framgångsrika personer från laboratorieverksamhet delar med sig av kunskap, erfarenheter och värdefulla tips.

Ur programmet:

  • Hur behåller vi engagemang och säkrar kvaliteten samtidigt som effektivitetskraven höjs?
  • Regelrätt kemikaliehantering – vad innebär det för det dagliga arbetet?
  • Så kvalitetssäkrar du dina mätningar
  • Studiebesök på framgångsrikt reningsverk eller fördjupad kunskap om stresshantering? – du väljer!
  • Missa inte den minnesvärda och insiktsfulla förmiddagen om riskbedömningar och säkerhetskultur – årets inspirationstalare underhåller och berör!

Lyssna till:

Åsa Lindelöf, utbildare och föreläsare med mer än 5 års operativ erfarenhet från industrin. Åsa arbetar som konsult hos RSM&CO med alla typer av frågor kopplade till kemikalier ute hos ett antal större kunder. Åsa har specialistkunskaper om kemiska produkter, farligt avfall och är odkänd säkerhetsrådgivare för farligt gods på väg, sjö och järnväg.

 

Odd Sevland, utbildare och föreläsare. Han har en lång erfarenhet av kvalitetssäkring och har sedan 1998 hjälpt till att utveckla och presentera program som skapar medvetenhet om varför vi hamnar i riskfulla situationer. Han presenterar effektiva åtgärder för att upptäcka och ta bort risker.

 

Jesper Dagöö, verksam som organisationspsykolog med hållbarhet, arbetsmiljö och ledarutveckling som specialområde. Jesper är en omttvinat god pedagog med förmåga att presentera kunskap och dela med sig av sina erfarenheter på ett roligt och engagerande sätt.

 

 

Pär Svahnberg, kemidoktor och VD för konsultbyrån Toxintelligence. Säkerhetsbedömning och lagefterlevnad är två av Pärs expertområden. Han är även säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods och en uppskattad föredragshållare.

 

Fredrik Arrhén, sedan 15 år ansvarig för riksmätplatsen för tryck och vakuum på RISE Research Institutes of Sweden (före detta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och var under 2016 gästforskare på BIPM (Internationella byrån för mått och vikt) utanför Paris. Han föreläser och leder kurser inom mätteknik med fokus på mätkvalitet och mätosäkerhet sedan 20 år. Fredrik har en industriell bakgrund med erfarenhet inom mätteknik och styr- och reglerteknik från såväl stora som små företag, och har i drygt 20 år arbetat som teknisk bedömare åt SWEDAC med flera ackrediteringsorgan.

Pär Svahnberg, kemidoktor och VD för konsultbyrån Toxintelligence. Säkerhetsbedömning och lagefterlevnad är två av Pärs expertområden. Han är även säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods och en uppskattad föredragshållare.

Pär Aleljung, mikrobiolog, anställd på Livsmedelsverket sedan 2014 och medlem i VAKA. Har arbetat 15 år i Norrvattens tjänst och varit laboratoriechef i 9 år.

Henrik Lindblom, Head of Quality Control på QPharma AB i Malmö, ansvarar för QC Production support samt QC Analytical Development. Han har tidigare arbetat som laboratoriechef på VA SYD och har erfarenhet av implementering av LIMS, LEAN och 5S på laboratoriet. Han har bred erfarenhet från farmaceutisk utveckling i läkemedelsindustrin där han bl.a. ansvarat för Solid Dosage Form & Process Development på undbeck i Danmark. Henrik har drivit många olika typer av örbättringsprojekt för att säkra kvaliteten och effektiviteten vid provhantering och analys.

Malin Magounakis, avdelningschef laboratorium, Tekniska Verken.

Studiebesök

Dessutom ges du möjlighet att följa med på ett studiebesök till erkända Käppalaverket där avloppsvatten från mer än en halv miljon människor renas varje år. En specialiserad guide tar oss med på en rundvandring i både laboratorium och reningsverk.

Middags mingel

Varmt välkommen att delta i en gemensam middag på Vassa Eggen! (Anmälan sker separat)
Passa på att umgås med kollegor i branschen under trevliga och smakrika former. Pris mat (exkl. dryck): 650 kr exkl. moms.