Telefonrådgivning inom psykiatrin

19 november

Nu erbjuder vi dig en heldag med föreläsningar och workshop som utvecklar dina färdigheter och ger dig ny kunskap i telefonrådgivning inom psykiatrin. Talare med stor yrkeserfarenhet från psykiatrin och telefonrådgivning delar med sig av såväl sin expertis som av handfasta tips. Fördjupa dig i samtalets olika faser och lär dig hur du får fram korrekt information genom att ställa relevanta frågor. Du får lyssna till vad du särskilt bör lägga märke till i ett telefonsamtal inom akutpsykiatrin och hur du går tillväga i ett samtal med en suicidal person. Att hantera starka känslor och svåra samtal – så stannar du i din professionella roll och stöttar på bästa sätt. Dagen avslutas med en workshop där du, utifrån patientfall, får omsätta din nya kunskap i praktiken och diskutera med kollegor i branschen. Dagen utvecklar dig i din yrkesroll och ger dig värdefull kunskap i ditt arbete med telefonrådgivning inom psykiatrin.

Programmet Telefonrådgivning inom psykiatrin innehåller:

  • Ta del av konkreta råd för att uppnå kvalitetssäkra bedömningar i telefon
  • Samtal med en suicidal person – så bemöter du patienten!
  • I en avslutande workshop får du diskutera med kollegor och ta del av autentiska patientfall

Under konferensen får ni lyssna till:

  • Elisabeth Almgren Erikssonleg. sjuksköterska, omvårdnadshandledare och utbildare i Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård
  • Marie-Louise Söderbergbeteendevetare som länge arbetat med suicidprevention inom psykiatrin och på NASP: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
  • Joachim Eckerströmspecialistsjuksköterska i psykiatri, projektledare för Självvald inläggning vid emotionell instabilitet och vårdutvecklare

Välkommen till fördjupningsdagen Telefonrådgivning inom psykiatrin!