Telefonrådgivning för sjuksköterskor - Kompetensteamet

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

21-22 november 2018

Den uppskattade konferensen ger dig som sjuksköterska ökad kunskap och konkreta tips för bättre hänvisning och råd till patienter via telefon. Du fördjupar dig inom samtalsprocessen och lär dig mer om hur du ska fråga för att få fram relevant information. Några av landets främsta föreläsare inom respektive ämne finns på plats för att ge dig de senaste nyheterna och uppdatera din kunskapsbas. Kunskaperna ger dig en högre grad av trygghet och säkerhet i ditt arbete gentemot patienterna. Med rätt teknik kommer du både kvalitetssäkra och få mer effektiva samtal!

Ur programmet:

 • Samtalsprocessen steg-för-steg
 • Smärta i huvud, buk och bröst – symtom och förlopp, hur vet du när det är akut?
 • Skador i rörelseapparaten – hur skall du hänvisa och ge råd?
 • Egenvårdsråd eller läkarvård vid ögonproblem – vilka symtom är akuta?
 • Hudproblem – praktiska råd och när behövs läkarkontakt?
 • Psykisk ohälsa – hur bemöter du ledsna och oroliga patienter?

Lyssna till:

 • Elisabeth Almgren Erikssonleg. sjuksköterska, omvårdnadshandledare och utbildare i Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård
 • Ullakarin Nybergmed. dr, psykiatriker, Norra Stockholms Psykiatri. Ullakarin är överläkare i psykiatri vid Sankt Görans sjukhus
 • Agneta Gånemo, leg. sjuksköterska, med. dr, docent i dermatologi. Agneta är en ofta anlitad föreläsare som sedan 2003 varit kursledare och regelbundit hållit fortbildningar för hudsjuksköterskor inom Dermatologi på Karolinska Institutet och Södersjukhuset. Under de senaste åren har hon även utbildat andra yrkesgrupper.
 • Erik Lundströmöverläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, medicinsk ansvarig för strokeavdelning R15, KS. Erik är specialist inom neurologi med inriktning mot stroke
 • Elisabeth Ljungeröverläkare, sektionschef, kirurgcentrum, gynekologiska enheten, Lasarettet i Enköping
 • Lis Forslundleg. läkare, specialist i ögonsjukdomar, näringsspecialist. Lis arbetar på Eyecenter Stockholm och Läkargruppen Capio Örebro
 • Petter Körberg Björklundspecialist i akutsjukvård, verksam vid Sveriges största akutmottagning, Södersjukhuset i Stockholm
 • Christian Carrwikleg. läkare, ortopedkliniken , Akademiska sjukhuset, Uppsala. Doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet