Stress och utmattningssyndrom 2018 - Kompetensteamet

Stress och utmattningssyndrom 2018

 14 – 15 november

Under två kunskapsrika dagar kommer några av Sveriges främsta experter inom stressforskning att finnas på plats för att behandla de mest aktuella och viktigaste delarna inom stress och utmattningssyndrom. För att du ska kunna ge den bästa vården och behandlingen till dina patienter har vi valt att fokusera på det senaste som hänt inom såväl forskning och utveckling som inom gamla och nya behandlingsmetoder.

Vårt mål med konferensen är att du under två dagar ska fördjupa din kunskap och uppdatera dig med den senaste forskningen och nyheterna inom stress och utmattning. Du kommer få ny konkret kunskap inom olika behandlingsmetoder som du direkt kan applicera i mötet med din patient för att få bättre behandling och resultat.

Ur programmet:

  • Uppdatera dig med den senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom!
  • Hur har stress blivit ett svar på samhällsförändringar?
  • Ta del av aktuella och moderna behandlingsplaner för patienter med stress och utmattningssyndrom
  • Utmattningssyndrom och arbetsrelaterad stress – lär dig mer om rehabiliteringsprocessen
  • Öka din förståelse för sambandet mellan sömn och stress

Lyssna till:

  • Aleksander Perski stresspsykolog, docent vid Karolinska Institutet, forskare vid Stressinstitutet Stockholms universitet
  • Marie Åsberg – senior professor i psykiatri, Stressrehab, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Danderyds sjukhus/Karolinska Institutet
  • Lena Mallon psykiatriker, med. dr, överläkare vid Säters sjukhus, bedriver forskning vid Sömnforskningsenheten, Inst. för neurovetenskap vid Akademiska sjukhuset.
  • Giorgio Grossi – beteendevetare/leg. psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi. Forskningsansvarig vid Stiftelsen Stressmottagningen.