Sår 2018

23 – 24 maj, 25 maj

Vi välkomnar dig som arbetar med sår till årets sårkonferens med intressanta och lärorika föreläsningar. Under två dagar kommer du lyssna på några av Sveriges främsta experter inom sårbehandling och fördjupa din kunskap om exempelvis diabetes-, ben- och tumörsår. Hur kan du diagnostisera och behandla såren för att uppnå optimala läkningsresultat och en god omvårdnad? Du kommer få inblick i den senaste nationella och internationella utvecklingen inom sårbehandling samt lära dig mer om antibiotikaresistens och smärtlindring. I årets program fokuserar vi även på hur du kan arbeta strukturerat och personcentrerat i behandling av svårläkta sår för att uppnå optimala läkningsresultat. Erhåll inspiration från ett unikt och gränsöverskridande arbetssätt!

Vårt mål med konferensen är att du som arbetar med sår ska utveckla din yrkeskompetens i frågor som rör ditt dagliga arbete. Du får konkret kunskap om forskning, diagnos och behandling av olika sår för att kunna ge en optimal omvårdnad och uppnå en framgångsrik sårläkning.

Ur programmet:

➠ Utveckling inom sårbehandling – ta del av den senaste forskningen!
➠ Lär dig mer om läkningshämmande faktorer
➠ Hur kan du bedöma patientens smärta och ge effektiv smärtlindring?
➠ Tumörsår – hur kan du behandla i palliativt syfte?
➠ Fördjupningsdag 25 maj – öva upp dina färdigheter i dopplermätning och kompressionslindning!

Lyssna till:

Margareta Grauers, leg. sjuksköterska, dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud, ger dig fördjupad kunskap om venösa och arteriella sår samt läkningshämmande faktorer. Hon kommer även ta upp andra orsaker till sår på ben och fötter samt ge exempel på förband. Ta del av Margaretas erfarenheter och handfasta tips!

Christina Lindholm, leg. sjuksköterska, med. dr, professor emerita i omvårdnadsvetenskap. Christina inspirerar dig med internationella utvecklingar inom sårbehandling. Hon kommer öka din förståelse för sårläkningsprocessen och lära dig mer om antibiotikaresistens och alternativa behandlingsmetoder!

Linda Jervidal, sårsjuksköterska, distriktssköterska, sårkonsult i Jämtlands län. Under föreläsningen delar Linda med sig av konkreta patientfall och belyser hur du med helhetssyn, kontinuitet och individuella behandlingsplaner kan uppnå en optimal sårläkning.

Nina Åkesson, distriktssköterska, fil.mag., kliniskt verksam på Sårcentrum Blekinge, kommer att fokusera på vikten av att bedöma patientens smärta. Nina ökar din förståelse för vad som kan påverka smärtupplevelsen och ger dig värdefulla råd kring hur du kan minska smärtan under smärtsamma sårbehandlingar.

Dessutom kommer du att få lyssna på Britt-Marie Strömqvist, specialistundersköterska, palliativ vård medicinkliniken Blekingesjukhuset, och Anneli Björklund, docent och överläkare. Britt-Marie håller ett intressant anförande om behandling av tumörsår ur ett palliativt perspektiv och Anneli ger dig en aktuell uppdatering om behandling av diabetessår.

Missa inte den uppskattade fördjupningsdagen med Margareta Grauers och Britt-Louise Andersson! Du får möjlighet att under en heldag göra en djupdykning i dopplermätning och öva upp dina färdigheter inom kompressionslindning. Du kan se fram emot en dag med professionell vägledning, praktiska övningsmoment och ett utbyte med kollegor inom branschen.

Varmt välkommen till Sår 2018!