Psykisk ohälsa bland barn och unga

Psykisk ohälsa bland barn och unga

12–13 april

Konferensen är speciellt framtagen för dig som arbetar inom elevhälsan men vi hälsar samtliga som arbetar med barn och unga med psykisk ohälsa varmt välkomna. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter för att uppdatera dina kunskaper om suicidprevention, dålig självkänsla, problematisk skolfrånvaro och stressrelaterad psykisk ohälsa hos barn och unga. Hur når vi fram? Hur kan vi i ett tidigt skede fånga upp elever som mår dåligt? Nyhet för i år är en givande föreläsning där du ökar förståelsen och får förhållningssätt till att stötta elever som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Hur känner vi igen signaler som vittnar om att en elev kan ha blivit utsatt? Därtill fokuserar vi på det förebyggande arbetet på skolorna, hur kan vi bli bättre på att identifiera friskfaktorer och hur kan vi arbeta preventivt med psykiskt välbefinnande redan i de yngre åldrarna?

Vårt mål med konferensen är att du får en fördjupad kunskap om högaktuella frågor gällande psykisk ohälsa hos barn och unga. Du erhåller konkreta råd för samtal, förhållningssätt
och verktyg för att kvalitetssäkra ditt bemötande och arbete med elever som lider av psykisk ohälsa.

Ur programmet:

➠ Hur identifierar vi friskfaktorer och arbetar förebyggande med elevers psykiska hälsa?
➠ Elever som blivit utsatta för sexuella övergrepp – öka förståelsen och bli tryggare i ditt förhållningssätt
➠ Hur kan vi bättre arbeta med elevers dåliga självkänsla?
➠ Så når vi bättre fram till elever med problematisk skolfrånvaro
➠ Hur kan vi på ett bra sätt förebygga och hjälpa elever med stressrelaterad psykisk ohälsa och utbrändhet?

Lyssna bland andra till:

Anna Nygren, livsstilspedagog, föreläsare och författare av böckerna Så funkar det! sömn, stress och lite annat samt Hjärnskolan – inlärning, fokus, minne och motivation. Hon är grundare av Ung Livsstil, en sajt som förmedlar kunskap och tillhandahåller verktyg för en hållbar livsstil för barn och unga. Anna kommer att dela med sig av sin gedigna erfarenhet och fokusera på friskfaktorer samt det förebyggande arbetet med elevers psykiska hälsa.

Nina Rung, kriminolog, föreläsare och debattör. Hon är även en av grundarna till föreningen Huskurage som arbetar för få fler att agera vid oro för hot, våld eller övergrepp i hemmet. Nina är utsedd till svensk expert inom EU-projektet Judex+ som tillsammans med fem andra EU-länder syftar till implementeringen av ett barnvänligare rättssystem. Under hennes tänkvärda anförande utvecklar du kunskaperna i bemötande av elever som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Vilka konsekvenser kan sexuella övergrepp få för elever och deras psykiska hälsa? Hur kan du bättre stötta dessa elever?

Peter Währborg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, leg. läkare. Han har varit vd för Institutet för stressmedicin i Göteborg och professor i beteendemedicin vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Under föreläsningen ger han dig en fördjupad kunskap om stressrelaterad psykisk ohälsa och utbrändhet. Hur kan vi stödja högpresterande elever som sätter orimligt höga krav på sig själva? Vad är viktigt att tänka på i mötet med elever som visar tecken på stressrelaterad psykisk ohälsa och utbrändhet?

➠ Aggie Öhman som driver Prestationsprinsen. Hon arbetar med problematisk skolfrånvaro, föreläser, handleder och opinionsbildar. Hur bemöter vi elever med hög skolfrånvaro? Hur kommer vi åt grundproblematiken till varför eleven inte kommer till skolan? Under föreläsningen erhåller du tips för hur du bättre når fram till elever med problematisk skolfrånvaro.