Palliativ vård 2018

4–5 december

Nu bjuder vi in dig för att under två dagar ta del av intresseväckande och utvecklande föreläsningar om aktuella ämnen inom palliativ vård. Erfarna föreläsare kommer att dela med sig av sin kunskap och bidra till att du växer i din yrkesroll. Du kommer bland annat att få ta del av handfasta tips för att bättre förstå patientens smärta och avgöra vilken typ av smärtlindring som är lämplig. Du fördjupar dina kunskaper om palliativ sedering, lyssnar till autentiska fall och diskuterar etiska ställningstaganden med kollegor. Du får möjlighet att utveckla dina färdigheter i svåra samtal med patienter och anhöriga samt får råd om hur du kan hjälpa patienter som känner existentiell smärta. Konferensen avslutas med en föreläsning där du får ta del av aktuell forskning och få en inblick i vad som väntar i framtiden för den palliativa vården.

Ur programmet Palliativ vård 2018

  • Senaste nytt inom palliativ vård! Lyssna till aktuell forskning och få en inblick i framtiden
  • Smärta hos palliativa patienter – uppdatera dina kunskaper om smärtskattning och smärtlindring
  • Mötet med anhöriga – så uppnår du ett framgångsrikt samtal med patientens närstående
  • Palliativ sedering – diskutera kring etiska ställningstaganden med kollegor i branschen

Under konferensen får du lyssna på

Franziska Edvinsson, överläkare på Palliativt centrum, Stockholms sjukhem och kliniskt verksam i ASIH.
Sylvia Augustini, specialist i allmänmedicin, palliativ medicinare och specialist i smärtlindring.
Lars Björklund, kaplan och själavårdare på Sigtunastiftelsen. Han är dessutom en uppskattad föreläsare samt författare.
Carina Lundh Hagelin, docent, med. dr och lektor. Verksam vid Ersta Sköndal Bräcke högskola med både undervisning och forskning inom palliativ vård
Jonas Bergström, specialist i geriatrik och palliativ medicin som arbetar som överläkare på Palliativt centrum på Stockholms sjukhem.
Maria Liljeroos, vårdutvecklare på medicinkliniken samt på hjärtsviktsmottagningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Välkommen till Palliativ vård 2018!