Långvarig smärta 2018

31 maj–1 juni

Under två givande dagar får du tillfälle att utöka dina kunskaper om långvarig smärta. Konferensen är huvudsakligen utformad till dig som arbetar med smärtpatienter. Kompetenta föreläsare runt om i Sverige kommer för att ge dig teoretisk bakgrund och praktiska verktyg som du kan applicera direkt i ditt arbete! Du erbjuds fördjupad kunskap inom: behandling med KBT, rörelserädsla, hur du stödjer en smärtpatient att bli självständig, ACT som behandlingsmetod, psykologiska och sociala faktorer kopplat till smärta samt multimodal rehabilitering.

Vårt mål med konferensen är att du som arbetar med frågor relaterade till smärta ska fördjupa dina kunskaper inom ämnet för att bättre kunna hjälpa drabbade patienter. Vår förhoppning är att du ska få med dig ny information och nyttiga verktyg som gör dig tryggare i din arbetsroll!

Ur programmet Långvarig smärta 2018

  • KBT vid långvarig smärta – få konkreta verktyg att applicera i ditt arbete!
  • Rörelserädsla – lär dig bedöma och behandla!
  • Den självständiga smärtpatienten – ta del av praktiska strategier
  • ACT som behandling mot smärta – så kan du tillämpa metoden!
  • Psykosociala faktorer kopplat till smärta – identifiera situationen och tillgodose behoven
  • Multimodal rehabilitering – så arbetar du teaminriktat!

Under konferensen får du lyssna på

  • Kristoffer Bothelius, fil. dr psykolog och psykoterapeut på Smärtcentrum.
  • Hélène Hallström, leg. sjukgymnast, MSc, specialist i smärta och smärtbehandling.
  • JoAnne Dahl, PhD professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.
  • Marcelo Rivano Fischer, fil.dr psykolog, verksamhetschef för Smärtrehabiliteringen i Lund.

Välkommen till Långvarig smärta 2018