Långvarig smärta 2018

3-4 december

Nu har vi nöjet att återigen bjuda in till vår uppskattade konferens ”Långvarig smärta”! Dessa två dagar har du som arbetar med smärtpatienter möjlighet att utveckla dina kunskaper
inom området. De eftertraktade föreläsarna kommer att ge dig teoretiska insikter och praktiska verktyg som du kan applicera direkt i ditt arbete! Ämnena som konferensen
baseras på är: behandling med KBT, patienter med rörelserädsla, behandlingsmetoden ACT, hur du stödjer en smärtpatient att bli självständig, psykologiska och sociala faktorer kopplat till smärta samt multimodal rehabilitering.

Vårt mål med konferensen är att du som i ditt arbete möter personer med smärtproblematik ska fördjupa dina kunskaper inom ämnet för att bättre kunna hjälpa drabbade patienter. Vår förhoppning är att du ska få med dig ny information och nyttiga verktyg som gör dig tryggare i din arbetsroll!

Ur programmet Långvarig smärta 2018

  • Psykosociala faktorer kopplat till smärta – kartlägg faktorer och tillgodose behoven
  • Multimodal rehabilitering – så arbetar du för att få med alla i teamet!
  • Den självständiga smärtpatienten – så hjälper du patienten att själv hantera smärtan
  • KBT vid långvarig smärta – ta del av konkreta verktyg att applicera direkt i ditt arbete!
  • ACT som behandling mot smärta – erhåll kunskap om tillämpning och resultat

Under konferensen får du lyssna på

  • Kristoffer Bothelius, fil. dr psykolog och psykoterapeut på Smärtcentrum.
  • JoAnne Dahl, PhD professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.
  • Marcelo Rivano Fischer, fil.dr psykolog, verksamhetschef för Smärtrehabiliteringen i Lund.

Välkommen till Långvarig smärta 2018