Hjärnans påverkan på inlärning - Kompetensteamet

Hjärnans påverkan på inlärning

10–11 oktober

Hjärnans påverkan på inlärning – så kan vi bättre förstå barn & unga

Under två kunskapsintensiva dagar erhåller du aktuell hjärnforskning och skolforskning för hur barn och ungas hjärnor påverkar inlärningen. Konferensen riktar sig till förstelärare och lärare i Sveriges grund- och gymnasieskolor. Skickliga föreläsare varvar aktuell forskning med konkreta verktyg för att öka din förståelse för elevers inlärning, de behandlar bland annat hur du framgångsrikt stödjer elever med nedsatt arbetsminne och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du vässar kunskaperna för hur du förbättrar elevers uthållighet och höjer deras motivation i skolan. Därtill erhåller du tips för hur du skapar rätt förutsättningar och hur du effektiviserar elevers lärande. Missa inte att ta del av de här expertkunskaperna

Vårt mål med konferensen är att du blir uppdaterad med den senaste forskningen och det senast sagda gällande hjärnans påverkan på inlärning för barn och unga. Du erhåller praktiska verktyg och tips för att öka din förståelse och för att underlätta inlärningen för samtliga elever. Vår förhoppning är att du lämnar konferensen inspirerad till att nyansera dina arbetssätt.

Ur programmet Hjärnans påverkan på inlärning:

➠Så effektiviserar du elevers lärande utifrån aktuell hjärnforskning
➠ Vad kan vi lära oss om hjärnan gällande struktur för elever?
➠ Så förbättrar du elevers uthållighet och möjliggör måluppfyllelse!
➠ Bli uppdaterad med aktuell hjärnforskning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
➠ Elever med nedsatt arbetsminne – hur kan vi stödja dem?

Under konferensen får du lyssna på:

Pamela von Sabljar, har arbetat som föreläsare och coach mot skola och näringsliv i 20 års tid inom beteendevetenskap, lärarskap, ledarskap samt personlig och professionell utveckling
Gunilla Ladberg, fil. dr i pedagogik, utbildare, författare till ett tjugotal böcker, bl. a. Den mänskliga hjärnan – en upptäcktsfärd.
Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, avdelningschef för neuropsykiatri vid institutionen för kvinnors och barns hälsa samt föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) i Stockholm.
Erika Lundblad, utbildare och föreläsare på Bättre skolor.
Martin Karlberg, universitetslektor och forskare vid Uppsala universitet.
Åke Pålshammar, neuropsykolog, universitetslektor vid institutionen för psykologi på Uppsala universitet.
Lisa Thorell, docent i psykologi vid Institutionen för kliniks neurovetenskap.

Välkommen till Hjärnans påverkan på inlärning så kan vi bättre förstå barn & unga!

Anmäl dig här