Barn och ungdomar med övervikt och fetma 2019

13 – 14 maj

Efter en mycket uppskattad konferens 2017 riktar vi nu återigen fokus på det viktiga arbetet med barn och ungdomar med övervikt och fetma. Konferensen är framtagen för att du i din profession ska erhålla fördjupad kunskap, förståelse och praktiska verktyg för att tackla frågor kring HUR vi bör gå tillväga för att bättre förebygga, behandla och skapa hälsosamma livsstilsförändringar. Vi tar del av det senast sagda och lär oss mer om bl.a. följdsjukdomar, framgångsfaktorer och nya behandlingsmetoder för barnfetma. Under dag 2 förankrar vi sedan kunskaperna i vanligt förekommande situationer och utmaningar vi ställs inför i arbetet; hur bemöter vi föräldrar på bästa sätt? Hur kan vi avlasta dem från skuldkänslor och samtidigt öka ansvarstagandet? Hur kan vi motivera när vågen står still och hur hjälper vi barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt på grund av sin övervikt?

Ur programmet:

  • Framgångsfaktorer och nya behandlingsmetoder – ta del av aktuell forskning
  • Hur ser kopplingen ut mellan uppväxtfaktorer, stress och övervikt?
  • Så kan vi i tidig ålder fånga upp barnen som ligger i riskzonen för övervikt och fetma
  • Samtalet med föräldrarna – HUR når du fram och får till de förändringar som måste ske?
  • Erhåll fördjupad kunskap, förståelse och praktiska verktyg för ett bättre bemötande och effektiva insatser

Vi är stolta att presentera:

  • Anette Ekqvist, skolsköterska och samtalscoach. Anette har en gedigen erfarenhet inom skolhälsovården och är initiativtagare till BRÄNNPUNKTEN ideella förening, inom vilken hon utvecklat MittBpSamtal – en beprövat effektiv samtals- och rörelsemetod för att hjälpa barn och unga med övervikt och obesitas. Idag arbetar Anette på uppdrag av Stockholms läns landsting inom ramen för HPÖ, Handlingsprogram övervikt och fetma.
  • Claude Marcus, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet där han är chef för enheten för pediatrik vid CLINTEC, KI, och chef för barnendokrinologiska forskningslaboratoriet. Vidare är han vetenskaplig ledare för ”Rikscentrum barnfetma” som han startat upp vid Karolinska Universitetssjukhuset 1996. Claude driver flera projekt med syftet att hjälpa barn och ungdomar med familjer att få ett hälsosamt liv utan övervikt.
  • Anna Ek, med dr och leg. dietist vid Karolinska Institutet, CLINTEC, enheten för pediatrik där hon ingår i ett forskningsteam med fokus på livsstilsinterventioner för fetma hos barn. Annas doktorandprojekt var Mer och Mindre (MoM), en studie som undersöker olika behandlingsalternativ för förskolebarn med fetma.
  • Pernilla Danielsson-Liljeqvist, med dr, barnsjuksköterska och barnfetmaforskare samt koordinatorför kvalitetsregistret BORIS – Barn Obesitas Registret i Sverige. Hon är även författare till Överviktiga barn – En handbok för föräldrar och proffs.
  • Erik Hemmingsson, docent och fetmaforskare, vars forskning riktar fokus mot förebyggande av barnfetma i utsatta grupper, t.ex. genom livsstilsförändringar och uppväxtförhållanden.

Varmt välkommen till
Barn och ungdomar med övervikt och fetma 2019!

Anmäl dig här