Akutsjukvård 2018

24–25 oktober

Du är välkommen till två dagar fyllda med lärorika föreläsningar som på olika sätt lyfter aktuella och intressanta ämnen för dig som arbetar inom akutsjukvården. Ta chansen att fördjupa dina kunskaper om hur du uppnår en korrekt vårdnivåbedömning och ett gott patientbemötande. Du får handfasta tips om hur du går tillväga i en hotfull situation på arbetsplatsen och hur du behandlar en patient med misstänkt sepsis. Dessutom får du lyssna till hur vi kan uppnå ett jämnare patientflöde samt hur du hanterar patientfall där det finns misstanke om att barn far illa.

Vårt mål med konferensen är att du ska återvända till din arbetsplats med förnyad kunskap och fördjupade insikter som är till hjälp i din yrkesroll. Genom att ta del av inspirerande talare vill vi att du ska få tillgodogöra dig nyttiga råd och erfarenheter som gynnar såväl dig som patienterna.

Ur programmet Akutsjukvård 2018

  • Hot och våld på akuten – så förebygger och hanterar du hotfulla situationer som kan uppstå
  • Effektiv vård för att hindra ett allvarligt sjukdomsförlopp och död vid misstänkt sepsis
  • Flödeseffektivisering på akuten – hur uppnår vi bättre jämvikt mellan in- och utflödet?
  • Vid misstanke om att barn far illa – så går du tillväga

Under konferensen får du lyssna på

Frida Meyer och Karin Moscicki, specialistläkare i akutsjukvård och allmänmedicin som arbetar inom akutsjukvården.

Kristoffer Strålin, överläkare inom Patientområde Infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset

Christian Barrientos, legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom prehospital akutsjukvård och arbetar som enhetschef på akutmottagningen på Norrtälje sjukhus.

Joachim Eckerström, specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård och högskoleadjunkt.

Veronica Svärd, kurator, filosofie doktor och postdoc vid Karolinska Institutet.

Marie Jensen, säkerhetshandläggare på Skånes universitetssjukvård med utbildning inom forensisk omvårdnad.

Välkommen till Akutsjukvård 2018!