Telefonrådgivning inom psykiatrin

7 maj

Missa inte Akutpsykiatriskvård 2018 fördjupningsdag i telefonrådgivning inom psykiatri den 7:e maj! Att bemöta nedstämda, ångestfyllda och deprimerade patienter och göra korrekta bedömningar på telefon kan vara svårt. Mellan raderna ska du kunna lyssna på vad som sägs och menas. Vilka tecken ska du uppmärksamma extra noga och vad kan du göra för att fånga upp patientens tankar? Framför allt ska du kunna göra bedömningar om risken för suicid föreligger.

Fördjupningsdag 7 maj – Telefonrådgivning inom psykiatrin

  • Elisabeth Almgren Erikssonleg. sjuksköterska, omvårdnadshandledare och utbildare i Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård
  • Marie-Louise Söderbergbeteendevetare som länge arbetat med suicidprevention inom psykiatrin och på NASP: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
  • Joachim Eckerströmspecialistsjuksköterska i psykiatri, projektledare för Självvald inläggning vid emotionell instabilitet och vårdutvecklare

Välkommen till fördjupningsdagen Telefonrådgivning inom psykiatrin!

Få 2000 kr rabatt om du går alla 3 dagar!
Läs mer om konferensen Akutpsykiatriskvård 2018 här