GÖTEBORG – Kurs: Räknesvårigheter i grundskola och gymnasium

16–17 april, 2018

Var: Lilla Bommen 4 A, Göteborg.

Utredning och pedagogiska åtgärder vid räknesvårigheter i grundskola och gymnasium
– En kurs för dig som arbetar med elever i behov av extra stöd

Vi välkomnar dig som arbetar med elever i räknesvårigheter till en tvådagarskurs i utredning, analys och pedagogiska åtgärder. Du lär dig att själv bedöma och definiera elevernas behov för att snabbare sätta in relevanta extra anpassningar.

Kursen är framtagen mot bakgrund av att endast en bråkdel av alla elever med räknesvårigheter utreds inom sjukvården/landstingen, samtidigt upplever många lärare att de inte fått tillräckligt med undervisning i ämnet under sina lärarstudier. När skolorna i Sverige måste ta det fulla ansvaret för bedömning och åtgärder efterfrågas mer kunskap som är praktiskt användbar. Efter kursens två fullmatade dagar väntas du som deltagare själv kunna göra en snabb utredning av elevens räknesvårigheter och för att därigenom sedan kunna sätta in effektiva pedagogiska åtgärder omgående.

  • Lär dig att själv bedöma och definiera elevernas behov
  • Så kan du snabbare sätta in relevanta extra anpassningar
  • Effektiva pedagogiska åtgärder – ta del av kunskap och verktyg som är praktiskt användbara direkt i undervisningen
  • Telefonsupport vid bedömningar och lektionsplanering efter avslutad kurs!

Kursledare: Markus Björnström
Markus är logoped och speciallärare vid Lemshaga akademi i Värmdö kommun. I skolan arbetar han särskilt med elever i årskurs 5 till 9 med läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter. Han är en väl anlitad föreläsare och handledare inom skola och universitet, på våra konferenser har han blivit väldigt uppskattad. Markus har även skrivit boken ”Värt att veta om dyskalkyli”.