Engelskläraren 2019

4-5 februari

Efter vår vällyckade konferens Engelskläraren 2018 öppnar vi återigen våra dörrar och välkomnar dig som undervisar i engelska i åk 4-9 till två kunskapstäta dagar. Programmet knyter ihop den pedagogiska praktiken med aktuell forskning och ger dig fördjupade kunskaper om hur du kan utveckla din undervisning. Vi kommer att behandla aktuella ämnen som bl.a. Digital Literacy, Motivational Teaching och Creative Writing. Utöver det får du en fördjupning i bedömningsprocessen i form av en föreläsning som ställer den formativa bedömningen och dess digitala arbetssätt i centrum. Nytt för i år är en inspirerande föreläsning om skolans demokratiuppdrag och hur du kan arbeta med den i din engelskundervisning! Det väntas spännande föreläsningar i en trevlig miljö med tid för mingel och erfarenhetsutbyten! Föreläsningar på svenska varvas med föreläsningar på engelska.

Ur programmet Engelskläraren 2019:

  • Hur kan du arbeta med elevers olika nivåer i engelskundervisningen?  Utbyt erfarenheter med kollegor i branschen
  • Lär dig mer om hur du kan arbeta formativt med digitala verktyg
  • Creative Writing in the Classroom – så kan du gå tillväga
  • Demokrati är kommunikation! Så kan du arbeta med skolans demokratiuppdrag i ämnet engelska!
  • Motivational Teaching – lär dig mer om hur du kan motivera dina elever utifrån den senaste forskningen!

Lyssna till:

Alstair Henry, professor i ämnesdidaktik vid Högskolan väst.
Erica Eklöf, specialpedagog och språkutvecklare vid Resurscentrum Kärnhuset samt Barn- och ungdomsförvaltningen, Halmstad.
Kevin Frato, educator and author originally from the US.
Patricia Diaz, språklärare på Viktor Rydbergs gymnasium Jarlaplan, pedagogisk utvecklade på KTH.
Ylva Sandberg, fil. lic. i språkdidaktik, lärarutbildare vid institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
Charlotta Granath, förstelärare i demokrati, leder regeringsuppdraget Skolval 2019 inför Europaparlamentet. Tilldelades “Årets lärarinsats” vid Lärargalan 2018.
Adrian Rodriguez och Eva Fjällström, doktorander i engelska med didaktisk inriktning vid Luleå universitet.

Varmt välkommen till Engelskläraren 2019!

Anmäl dig här