Digitalisering i skolan 2019

1 oktober 2019

Kursen om digitalisering i skolan riktar sig till dig som är lärare i grundskolan eller gymnasiet, oavsett ämne och ger dig en fördjupning i det allmänna arbetet med digitala verktyg. Du erhåller konkreta förslag på metoder och strategier för hur du kan skapa en undervisning som är differentierad, inkluderande och vetenskapligt stödjer elevers lärandeprocess.

Utbildningsdagen går att kombinera med konferensen Programmering i skolan 2019!

Ur programmet

  • Hur designar du en varierad undervisning med digitala verktyg som skapar delaktighet och gemenskap?
  • Så kan du stödja elevers lärande i en mer digitaliserad värld ta del av effektiva strategier!
  • Hur kan vi tänka kring det digitala arbetet för elever med NPF eller behov av särskilt stöd?

Vi är stolta att presentera:

Helena Wallberg, gymnasielärare och specialpedagog

Per Klasson, verksamhetsutvecklare inom skol- IT

Anna Borg, skolsamordnare vid Center of Neurodevelopmental Disorders Karolinska Institutet, KIND.

Målgrupp för kursen: Samtliga lärare i grundskolan eller gymnasiet som vill fördjupa sig i arbetet med digitala verktyg.

Två givande utbildningstillfällen för dig som arbetar med och vill fördjupa dig i en teknikstödd undervisning!

Kombinera utbildningsdagen med konferensen Programmering i skolan 2-3 oktober 2019.

Skolans digitalisering är framåtskridande och programmering är en del av denna satsning. För att erbjuda ett program som tar hänsyn till helhetsbilden har vi valt att erbjuda ett kombinerbart upplägg som ger dig kunskaper inom båda ämnena. Under dessa dagar diskuteras frågor och utmaningar som du ställs inför i ditt arbete och du får möjlighet att utbyta dina erfarenheter med andra pedagoger! Läs mer om Programmering i skolan här.

Varmt välkommen till
Digitalisering i skolan!

Anmäl dig här