Demenssjukdom under 65 år

11–12 mars 2019

Nu ges tillfälle att delta på vår uppskattade konferens och under två lärorika dagar fördjupa dina kunskaper inom demenssjukdom under 65 år. Konferensen riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med yngre personer med demens och dess anhöriga. Våra uppskattade föreläsare kommer att ge dig mer kunskap inom följande ämnen: centrala begrepp för ett optimalt helhetsstöd under hela demensresan, sexualitet och demenssjukdom, hot och våld på arbetsplatsen, BPSD, oro och rädsla för sjukdomen, bemötande och anhörigperspektivet. Missa inte möjligheten att lyssna till en ung anhörig som berättar om sina erfarenheter!

Ur programmet:

 • Sexualitet och demenssjukdom – våga öppna upp för ämnet!
 • Hot och våld på arbetsplatsen – erhåll konkreta tips på hur du genom kommunikation kan hantera mötet med en aggressiv brukare
 • Bemötande – hur når du fram och skapar livsglädje för personer med demens?
 • Oro och rädsla för sjukdomen – hur informerar du om sjukdomen på bästa sätt?
 • Anhörigperspektivet – så stöttar du anhöriga och gör dem delaktiga i processen

Lyssna till:

 • Amira Akhavan, leg. demenssjuksköterska med specialistutbildning inom geriatrik, certifierad BPSD-utbildare och föreläsare. 
 • Liselotte Björk – utbildare och handledare i företaget Lära inom personcentrerad vård av äldre och personer med demenssjukdomar, utmanande beteenden i äldreomsorgen samt anhörigutbildning/stöd
 • Conny Akterhallmetodutvecklare med drygt 30 års erfarenhet av kurser på heltid
 • Per Andreas Persson, utvecklingsledare och auktoriserad sexolog
 • Kerstin Lundströmleg. sjuksköterska, författare, sakkunnig i demensfrågor och har arbetat med demensproblematik i 45 år
 • Ola Polmé – föreläsare och författare med lång erfarenhet inom demensområdet
 • Anna Nåsby, ung anhörig till sin pappa som hade Lewy Body demens.