Demenssjukdom under 65 år

Affectionate senior couple on autumn walk

9–10 april 2018

”Överträffade förväntningarna. Så otroligt bra anordnat och föreläsarna var topp!” Efter lovorden hösten 2017 kan vi inte annat än göra en favorit i repris. Vi välkomnar dig som arbetarmed yngre med demens till två intressanta och inspirerande konferensdagar. Du får chansenatt lyssna till några utav Sveriges främsta experter som bl.a. kommer öka dina kunskaper ombemötande, anhörigperspektivet och hot och våld på arbetsplatsen. Du erhåller konkreta tips på sociala aktiviteter och lär dig mer för att individanpassa dem. Missa inte detta!

Ur programmet:

 • Anhörigperspektivet – så stöttar du anhöriga på bästa sätt
 • Öka dina kunskaper om bemötande av personer med demenssjukdom
 • Hot och våld på arbetsplatsen – öka dina kunskaper för att underlätta mötet med brukaren
 • Oro och rädsla för sjukdomen – hur kan du stötta?
 • Ta del av tips på uppskattade aktiviteter och lär dig att individanpassa dem
 • Lär dig mer om hur du kan hantera vardagliga utmaningar som kan uppstå med brukare med BPSD

Lyssna till:

 • Conny Akterhallmetodutvecklare med drygt 30 års erfarenhet av kurser på heltid
 • Kerstin Lundströmleg. sjuksköterska, författare, sakkunnig i demensfrågor och har arbetat med demensproblematik i 45 år
 • Cecilia Johanssonutvecklingsledare på Bräcke diakoni, socionom och arbetar som stödpedagog på Södergårdens demensboende
 • Maya Bergenerstödpedagog och samordnare på Bräcke diakoni, sociolog och arbetar också som stödpedagog och samordnare på Södergårdens demensboende
 • Liselotte Björkutbildare och handledare i företaget Lära inom personcentrerad vård av äldre och personer med demenssjukdomar, utmanande beteenden i äldreomsorgen samt anhörigutbildning/stöd
 • Dagny Vikströmleg. arbetsterapeut, föreläsare och tidigare demensvårdsutvecklare i Luleå kommun
 • Ola Polméföreläsare och författare med lång erfarenhet inom demensområdet
 • Cecilia Johanssonutvecklingsledare på Bräcke diakoni, socionom och arbetar som stödpedagog på Södergårdens demensboende
 • Nytt för i år! Amira Akhavan, leg. demenssjuksköterska med specialistutbildning inom geriatrik, certifierad BPSD-utbildare och föreläsare.