Cancer i centrum

22–23 januari 2019

Vi inbjuder dig till två kunskapsfyllda dagar som erbjuder det senaste inom cancervård! Konferensen riktar sig till dig som arbetar i relation till personer med en cancerdiagnos och dess anhöriga. Experter från hela Sverige kommer att fördjupa dina kunskaper inom träning och cancer, rehabilitering, anhörigperspektivet, livet efter cancerbehandling samt kommunikation och brytpunktssamtal. Konferensen erbjuder ett brett spektra av omfattande ämnen som kommer att utveckla dig och göra dig säkrare i din arbetsroll!

Vårt mål med konferensen är att du som arbetar med frågor kopplade till cancervård ska fördjupa dina kunskaper och stärka din profession. Vi vill att du tack vare den samlade expertisen ska få verktyg och inspiration till att framöver kunna erbjuda den bästa tänkbara vården till patienten. Ta tillfället i akt att utbyta erfarenheter med kollegor i branschen!

Ur programmet:

  • Cancerrehabilitering från grunden – ta del av konkreta verktyg och värdefull kunskap!
  • Fysisk aktivitet och cancer – vad säger forskningen?
  • Samtalsmetodik – erhåll tips på hur du kommunicerar med en person i kris
  • Anhöriga till cancerpatienter – så kan du inkludera och stötta!
  • Brytpunkter och brytpunktssamtal – lär dig identifiera dem

Vi är stolta att presentera:

Patrik Göransson, psykolog, patientprocessledare cancerrehabilitering och doktorand vid Helsingborgs lasarett.
Yvonne Wengström, professor och omvårdnadsansvarig på Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.
Ullakarin Nyberg, suicidforskare, psykiater och författare, Stockholm.
Inga-Lill Lellky, verksamhetsledare och grundare till Cancerkompisar.
Franziska Edvinsson, specialist i onkologi, överläkare på Palliativt centrum, Stockholms sjukhem.

 

Välkommen till Cancer i centrum!

Anmäl dig här