Bild i skolan 2019

29–30 januari

För femte året i rad öppnar vi våra dörrar för en tvådagarskonferens inom skolämnet bild. Du som undervisar i bild kommer kunna öka dina kunskaper om olika undervisningsmetoder och får möjlighet att diskutera dina arbetssätt med kollegor och föreläsare i branschen. Under konferensen lägger vi fokus på digitalisering i bildämnet, arbetet med bildanalyser, bedömning och betygssättning samt estetiska lärprocesser. Du erhåller tips på kostnadsfria digitala verktyg och appar samt fördjupar dig i hur du kan arbeta läroplansorienterat med verktygen i praktiken. Under en workshop i animation kommer du att skapa en animationsfilm. Du provar dig fram till en färdig produkt och lär dig mer om hur du kan arbeta med metoden i klassrummet. I år delar vi upp föreläsningen i bedömning och betygssättning mellan årskurs 1–6 för ena spåret och årskurs 7–9 samt gymnasiet för andra spåret, detta för att du ska få konkreta råd och handfasta rekommendationer för just de årskurser som du undervisar i.

Vårt mål med konferensen är att du ska utöka dina kunskaper om hur du kan skapa en varierad och modern bildundervisning i linje med läroplanen. Genom spännande föreläsningar och givande erfarenhetsutbyten hoppas vi kunna ge dig konkreta råd och verktyg för dina lektioner.

Ur programmet:

 • Digitalisering i bild – hur kan vi kombinera hantverksmässiga traditioner med digital teknik?
 • Så kan du arbeta med film- och bildredigering utifrån skolans förutsättningar
 • Bedömning och betygssättning – ta del av konkreta elevexempel och utbyt erfarenheter med kollegor i branschen
 • Workshop i animation – skapa din egen animationsfilm!
 • Integrerat arbete och estetiska lärprocesser – så väcker du elevers nyfikenhet och utvecklar deras lärande i bild

Vi är stolta att presentera:

 • Matilda Åhall, bild- och speciallärare på Fässbergsskolan i Mölndal
 • Jennelie Örtendahl, danspedagog, leg. lärare, arbetar som klasslärare i Karlstads kommun
 • Åsa Fant Perdsjö, författare, bild- och klasslärare i Gnosjö
 • Maria Franzen, förstelärare i IKT, undervisar i bild årskurs 3–6 på Högåsskolan i Knivsta
 • Erik Hedman, konstnär, är utbildad på Odense Konstakademi och Konstfacks animationsutbildning
 • Camilla Ekman och Ann-Charlotte Säfbom, bildlärare på Eriksdalsskolan i Stockholm

Välkommen till Bild i skolan 2019!

Anmäl dig här