Barntandvård 2019

Välkommen till Barntandvård 2019, 6-7 maj

Nu bjuder vi återigen in dig att under två dagar ägna dig åt att utvecklas i ditt arbete inom tandvård riktad till barn. Du får tillsammans med kollegor i branschen ta del av föreläsningar som ger såväl ny som fördjupad insikt. Kunniga och erfarna talare delar
med sig av användbara verktyg för hur du uppnår ett gott möte med alla patienter oavsett om barnet har ett funktionshinder, lider av tandvårdsrädsla eller är svårundersökt av annan anledning. Du får konkreta tips för hur du i patientmötet kan hantera kulturkrockar samt hur du agerar vid misstanke om att ett barn far illa. Du får dessutom
möjlighet att att vässa din kännedom om kost och tandhälsa.

Under dagarna fokuserar vi bl.a på:

➠ Tandvårdsrädsla hos barn – öka din förståelse för orsakerna och lär dig mer om lösningarna
➠ Vid misstanke om att ett barn far illa – så agerar du!
➠ Hur kan du bemöta patienter som av någon anledning är svårbehandlade?
➠ När kulturkrockar får problematiska konsekvenser – hur kan du tänka och gå tillväga?