Om Kompetensteamet

Kompetensteamet är ett konferens- och utbildningsföretag som arrangerar och utvecklar konferenser och utbildningar inom privat och offentlig sektor. Genom att alltid utgå från målgruppens behov och efterfrågan skräddarsyr vi programmen för respektive målgrupp, på så sätt vet vi att konferenserna alltid behandlar högaktuella ämnen och frågeställningar som präglar målgruppens yrkesvardag och utmaningar.

Vår främsta verksamhet är att arrangera högkvalitativa konferenser och utbildningar som behandlar aktuella frågor och utmaningar i målgruppens vardag. Vår ambition är att ha de bästa och de mest efterfrågade talarna på plats för att förmedla det senaste inom respektive område, både vad gäller forskning och praktik.

Integritetspolicy

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Kompetensteamet. Därför har vi upprättat denna integritetspolicy. I den berättar vi mer om hur vi arbetar med personuppgifter för att säkerställa att vi följer gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Personuppgiftsansvarig

Kompetensteamet, organisationsnummer 556781-6383, 103 61 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du når oss på telefon 08-410 281 50 eller via mejl på info@kompetensteamet.se

När samlar vi in dina personuppgifter?

• När du anmäler dig som deltagare till våra event, konferenser och seminarier
• När du engagerar dig som talare eller samarbetspartner i våra event, konferenser och seminarier
• När du anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev
• När du använder vår webbplats lagrar vi cookies på din dator
• När du visar intresse för vår verksamhet och för våra event, konferenser och seminarier
• När du efterfrågar material från oss
• När du söker kontakt med oss gällande frågor som rör vår huvudverksamhet

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du anmäler dig till våra event, konferenser och seminarier blir du kund till oss. Likaså när du registrerar dig till vårt nyhetsbrev eller efterfrågar löpande information från oss.
De personuppgifter som framför allt kan komma att samlas in är namn, företagsadress, mobilnummer, telefonnummer, e-postadress, befattning, fakturaadress, företagsnamn, kontaktperson, arbetsplats, avdelning. I övriga situationer registreras de uppgifter du har valt att lämna till oss och då förutsätter vi att du vill att vi ska registrera dessa.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna administrera och fullgöra vårt åtagande som du har efterfrågat eller så länge som vi anser att det kommer att gagna dig i ditt yrke och/eller din verksamhet. Dina uppgifter kommer att sparas till du ber oss att plocka bort dem, dock inte längre än 48 mån. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag.

Hur använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt deltagar- och talarregister samt i vårt faktureringssystem. Uppgifterna kan också komma att användas i marknadsföringssyfte. Vi använder uppgifterna när vi
• skickar bekräftelser och fakturor
• skickar nyhetsbrev
• vid telefon och mail korrespondens
• genomför telefon samt enkätundersökningar inför ett event
• för statistik och uppföljning
• gör analyser för att ge dig relevanta konferens- och utbildningsinbjudningar med tillhörande erbjudanden
• utvecklar vårt utbud
• för övrig kommunikation som är relaterad till vår verksamhet

När du ansöker om en ledig tjänst använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Vem tar del av dina personuppgifter?

Kompetensteamet kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Kompetensteamets räkning, t.ex. IT-leverantörer, distributionspartner, tryckeri, onlinetjänst för enkätundersökning och nyhetsbrev.
Det är dock Kompetensteamet som står ansvarig för all behandling av persondata.

Säkerhet

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

Behörig myndighet

Om du är missnöjd med Kompetensteamets behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

Vänligen skicka din begäran till:

Kompetensteamet Stockholm AB
Box 3096
103 61 Stockholm

Du har rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Du kommer alltid att ges tillfälle att motsätta dig direkt marknadsföring från oss. Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling. En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas av oss om inte du samtycker till fortsatt behandling.

Om cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. Syftet är att lära oss mer om hur vår webbplats används för att kunna förbättra din upplevelse samt för att anpassa riktad kommunikation till dig som besökare på andra webbplatser.

Så här kan du spärra cookies på din dator

Om du vill undvika att cookies lagras på din dator i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra inställningarna i din webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome och Safari) så att webbläsaren inte tillåter cookies. Observera att funktionaliteten på webbplatsen då kommer att begränsas.