Skola

Vi har med våra konferenser ett starkt fokus på skolan och ser kontinuerligt över möjligheterna att ytterligare vidareutveckla och vidga vårt utbud för personal inom skolan. Lärare, rektorer och elevhälsoteam runtom i landet håller oss uppdaterade med aktuella frågor och utmaningar som lägger grunden för våra konferensprogram. På så sätt har vi goda förutsättningar att alltid kunna erbjuda program som möter målgruppens efterfrågan. Har vi missat konferensen som behandlar de frågor och ämnen som du är intresserad av? Varmt välkommen att kontakta oss så ser vi över detta!

Läs- och skrivsvårigheter i grundskolan

19–20 september Välkommen till Läs- och skrivsvårigheter i grundskolan! Du som arbetar som speciallärare, specialpedagog eller som på annat sätt möter elever med läs- och skrivsvårigheter i grundskolan har …

Slöjdlärare 2019

 23–24 januari 2019 Vi välkomnar dig som arbetar som slöjdlärare i textilslöjd eller trä- och metallslöjd till en tvådagarskonferens med inspirerande föreläsningar och erfarenhetsutbyten. Du får inspiration till att …

Tysklärare 2018

18 – 19 oktober Under två dagar får du som arbetar som språklärare i tyska möjlighet att fördjupa dig i olika ämnen som rör just tyskundervisningen. Hur får vi …

SO-lärare 2018

27-28 augusti Under två dagar har du chansen att ta del av ett brett utbud av föreläsningar som är aktuella och intressanta för dig som undervisar i de samhällsorienterade …

Programmering i skolan

12–13 november Under två lärorika dagar får du tillfälle att vidareutbilda dig inom det högst aktuella ämnet programmering i skolan. Skolans styrdokument innefattar nu även programmering och detta ska …

Musikläraren 2018

Musikläraren 2018 Den uppskattade musiklärarkonferensen kommer tillbaka i april! Programmet bjuder på uppdaterade favoriter och nya inspirerande föreläsningar. Under två kunskapsintensiva dagar erhåller du praktiska lektionsupplägg och undervisningstips som …

NO-läraren 2019

24-25 januari I årets upplaga av NO-läraren får favoriterna från förra året sällskap med nya inspirerande föreläsare. De kommer uppdatera, utveckla och fördjupa dina kunskaper inom högaktuella ämnen som …

Skolbibliotekarien 2018

  10-11 oktober Skolbibliotekarien 2018 bjuder på uppdaterade favoriter såsom hur du bäst nyanserar din undervisning i källkritik och informationssökning och hur du framgångsrikt arbetar läsfrämjande. Programmet rymmer även …

Svensklärare 2019

21-22 januari För tredje året i rad anordnar vi vår uppskattade konferens för svensklärare. Vi bjuder in till två dagar fyllda med inspiration, energi och möjlighet till utveckling. Lyssna …

Gymnasieskolans utmaningar 2018

 3–4 september Du som arbetar med utvecklings- och ledningsfrågor för gymnasieskolan har nu möjlighet att utvecklas och inspireras i din yrkesroll! Konferensen fylls med engagerade föreläsare som kommer att …

Idrottslärare 2018

20–21 september Vi är glada att kunna bjuda in till vår femte konferens för idrottslärare! För dig som undervisar i ämnet idrott & hälsa har vi satt samman ett …